Vælg dit land

ONLINE-GARANTIKORT

Se garantien for din installation online.


Kontaktoplysninger


Installationsoplysninger

Kun 1 udendørsenhed og 1 indendørsenhed er tilladt i garantianmodningen. Ved mere end 1 stykke udstyr skal du indsende særskilte anmodninger
Produktref*: Serienummer*:

Produktref: Serienummer:

Vedhæft dokumentation

Reciept/Invoice (Only mandatory for warranty of Air to Air heat pump)
Start up protocol (Only mandatory for warranty of Air to water heat pumps)