Panasonic My Home

Panasonic My HomePoužijte tento jednoduchý test ke zjištění, které zařízení je nejvhodnější a kolik můžete zařízením Panasonic ušetřit.

Typ systému

Vyberte, jaký typ vytápění a chlazení chcete.

Panasonic nabízí široký sortiment tepelných čerpadel s vysokou účinností vzduch-vzduch a vzduch-voda . Který systém se přizpůsobí lépe vašim potřebám?

Jaký typ vytápění a chlazení chcete?