Vertrouwelijkheidsverklaring van Panasonic

Panasonic behandelt uw privacy en Persoonlijke Informatie met het grootste respect. We voldoen aan de algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (General Data Protection Regulation of GDPR).

In deze vertrouwelijkheidsverklaring vertellen we u wat we doen met de informatie die we over u verzamelen (zogenaamde "Persoonlijke Informatie", hieronder uitgelegd). We hebben geprobeerd om u in een oogopslag de nodige informatie voldoende gedetailleerd te verstrekken, met de optie om meer te weten te komen via een link. [Als u dan de gewenste informatie nog niet hebt gevonden, kunt u een e-mail sturen op dataprotection@eu.panasonic.com

De Vertrouwelijkheidsverklaring geldt voor apparaten, producten, websites of apps die naar de Vertrouwelijkheidsverklaring verwijzen of een link ernaar hebben (allemaal samen, onze “Diensten”) en gelden als u contact krijgt met onze Diensten via de computer, gsm, tablet, tv, of een ander toestel.

Gelieve op de links hieronder te klikken voor meer informatie over ons vertrouwelijkheidsbeleid:

Wie zijn we?

Wat is Persoonlijke Informatie?

Welke Persoonlijke Informatie verzamelt Panasonic over u?

Persoonlijke Informatie die u direct verstrekt

Informatie over uw gebruik van de Diensten

Persoonlijke Informatie afkomstig van derden

Andere manieren waarop we uw Persoonlijke Informatie kunnen verkrijgen

Hoe gebruiken we uw informatie?

Aan wie geven we uw informatie door?

Hoe beveiligen we uw Persoonlijke Informatie?

Toegang tot uw Persoonlijke Informatie en andere rechten

Gegevensopslag – Hoe lang bewaren we uw Persoonlijke Informatie?

Links van derden en producten in onze Diensten

Cookies

Uw voorkeuren (bv. marketinggerelateerde e-mails of andere)

Persoonlijke Informatie van kinderen

Aanpassingen van deze Vertrouwelijkheidsverklaring

Contact opnemen / Meer Informatie

Wie zijn we?

Panasonic Belgium, een tak van Panasonic Marketing Europe GmbH, een vennootschap naar Duits recht, ingeschreven in het handelsregister van Wiesbaden onder nummer HRB 13178. Het filiaal in Frankrijk, geregistreerd bij de RCS van Nanterre onder nummer 445 283 757 , heeft als adres de straat 1-7 van 19 maart 1962, 92230 Gennevilliers ("Panasonic", "wij", of "onze");

We maken deel uit van de Panasonic Corporation, met hoofdzetel in Kadoma, Osaka Prefectuur, Japan;

We hebben een aantal dochterbedrijven die u hier kunt vinden http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu.

Wat is Persoonlijke Informatie?

Voor de doeleinden van deze Vertrouwelijkheidsverklaring omvat "Persoonlijke Informatie" alle informatie die verband houdt met u en/of informatie waaraan u direct of indirect herkend kan worden. Informatie waaraan u herkend kan worden is bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, foto's, betalingsgegevens, een identificatienummer van een bepaald product/toestel van Panasonic, locatiegegevens, een online identificatie (bv. identificaties van cookies en uw IP-adres) of een of meer specifieke elementen die te maken hebben met uw fysieke, fysiologische, genetische, geestelijke, economische, culturele of sociale identiteit. Wanneer we andere informatie (bv. waaruit u niet direct zelf te herkennen bent) combineren met Persoonlijke Informatie, behandelen we de gecombineerde informatie als Persoonlijke Informatie.

Welke Persoonlijke Informatie verzamelt Panasonic over u?

Persoonlijke Informatie die u direct verstrekt

Bij sommige van de Diensten die we bieden, kunt u ons direct uw Persoonlijke Informatie geven.

Wanneer u een account of profiel bij Panasonic aanmaakt

Wanneer u een account of profiel aanmaakt op een website of app van Panasonic (zoals wanneer u een product registreert voor verlenging van de garantie of intekent als Panasonic Partner), vragen we u om bepaalde Persoonlijke Informatie te verstrekken, waaronder uw naam en e-mailadres. Elke account die u bij Panasonic aanmaakt is beschermd met een wachtwoord en we gebruiken uw naam om uw account te helpen controleren wanneer u contact opneemt met onze klantendienst of om andere redenen.

Bij uw communicatie met Panasonic

Wanneer u contact met ons opneemt met een vraag over een aankoop of interageert met onze klantendienst via e-mail, telefoon of persoonlijk, kunnen we Persoonlijke Informatie verzamelen, zoals uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren; we kunnen ook informatie verzamelen over de producten of toestellen van Panasonic in uw bezit, zoals hun reeksnummers en aankoopdatum. We kunnen ook logboeken/rapporten creëren die nuttig zijn voor de diagnose van een product of prestatieproblemen van een app, en informatie bijhouden over het probleem. We gebruiken deze informatie om u als klant voor de producten te ondersteunen. We kunnen toegang krijgen tot uw relevante profiel/account bij Panasonic, om u op eventueel verzoek de nodige hulp of ondersteuning te verstrekken. We kunnen ook uw gesprekken met onze klantendienst opnemen en beluisteren (bv. wanneer u telefonisch contact opneemt), voor opleidingsdoeleinden en om klachten te verwerken, en ook om de informatie die u hebt verstrekt als antwoord op een vrijwillige klantenbevraging te bestuderen. We zullen uw gesprekken met ons alleen opnemen en bestuderen als dat ons toegestaan is door de geldende wetten en we zullen u altijd vertellen dat we dat doen

Informatie over uw gebruik van de Diensten

We kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van onze Diensten door software op uw toestel/product van Panasonic en op andere manieren, of door uw gebruik van onze online apps. We kunnen bijvoorbeeld het volgende verzamelen:

Toestel-/productinformatie - zoals uw hardwaremodel, IMEI nummer van het toestel/product, het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van het toestel en het gsm-nummer gebruikt door het toestel), informatie over het mobiele netwerk, uw mobiel operatingsystem, het type mobiele browser dat u gebruikt, de tijdzone, en andere unieke toestelidentificatoren, het IP-adres, details over het operatingsystem, en instellingen van het toestel dat u gebruikt voor toegang tot de Diensten.

Loginformatie - zoals het tijdstip en de duur van uw gebruik van de Dienst, de zoektermen die u opgeeft aan de Diensten, en alle informatie opgeslagen in cookies die we op uw product/toestel of onze app hebben gezet.

Geografische informatie - zoals het gps-signaal van uw product of toestel of informatie over nabij gelegen WiFi-toegangspunten en gsm-masten die aan ons kunnen worden doorgestuurd wanneer u bepaalde Diensten van ons gebruikt. Sommige van onze op locatie ingestelde Diensten vereisen uw Persoonlijke Informatie om te kunnen werken. Als u gebruik wenst te maken van die bepaalde voorziening, wordt uw toestemming gevraagd om uw gegevens voor die doeleinden te mogen gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de instellingen op uw toestel/product aan te passen.

Persoonlijke Informatie afkomstig van derden

We kunnen Persoonlijke Informatie krijgen van andere partijen (andere bedrijven). Gelieve de volgende aanvullende informatie te lezen voor verdere details hierover:

Informatie van publiek toegankelijke bronnen

We kunnen Persoonlijke Informatie over u krijgen van publiek toegankelijke bronnen, voor zover de ontvangst daarvan voldoet aan de geldende wetten, en we kunnen die combineren met andere informatie die we van of over u krijgen.

We kunnen ook informatie over u krijgen van sociale netwerksites wanneer u ervoor kiest om contact te maken met deze sites.

Andere manieren waarop we uw Persoonlijke Informatie kunnen verkrijgen

We kunnen uw Persoonlijke Informatie op andere manieren verzamelen. Gelieve de volgende aanvullende informatie te lezen voor verdere details hierover:

Berichtendiensten en forums

Sommige websites en apps van Panasonic hebben berichtendiensten, forums, bulletinboards, chatfuncties, blogs, en vergelijkbare voorzieningen ("Berichtgroepen") waar u informatie, berichten en andere zaken kunt posten. Wanneer u Persoonlijke Informatie vrijgeeft via dergelijke diensten, raden we u aan om zeer voorzichtig te zijn omdat deze wel eens openbare informatie kunnen worden, ter beschikking gesteld van bezoekers van onze websites en het brede publiek.

Om u te laten meedoen aan berichtgroepen moeten we bepaalde Persoonlijke Informatie verzamelen als onderdeel van het registratieproces. Deze omvat uw naam, gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum en contactgegevens (bv. e-mailadres, telefoonnummer).

Aanbiedingen, spelletjes, prijstrekkingen en wedstrijden

Als u ingaat op aanbiedingen, wedstrijden, online spelletjes, prijstrekkingen, wedstrijden of vergelijkbare promotie-acties ("Acties"), kunnen we de Persoonlijke Informatie die u verstrekt, gebruiken voor het beheer van deze Acties. Voor het beheer van deze Acties kunnen we u vragen om bepaalde Persoonlijke Informatie te verstrekken, zoals uw naam, gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum en contactgegevens (bv. e-mailadres, telefoonnummer).

Inden de algemene voorwaarden van dergelijke Acties met betrekking tot de verwerking van Persoonlijke Informatie over u in tegenspraak zijn met deze Vertrouwelijkheidsverklaring, gaan de algemene voorwaarden van de Actie voor op deze en adviseren we u de specifieke voorwaarden van de Actie aandachtig te lezen.

Abonnementen en nieuwsbrieven

Als u zich inschrijft voor onze promotionele communicatie en nieuwsbrieven, kunnen we Persoonlijke Informatie over u verzamelen om u deze dienst te kunnen verstrekken. De vereiste Persoonlijke Informatie zal uw e-mailadres en postcode bevatten. We verstrekken u deze abonnementsdiensten alleen in overeenstemming met geldende wetten en als u ons daar expliciet om hebt gevraagd.

Als u Persoonlijke Informatie uploadt naar een website of online app van Panasonic

Naast al het eerder genoemde, kunnen we nog andere Persoonlijke Informatie verzamelen die u verstrekt door bepaalde inhoud (bv. certificaat of foto's) op onze websites of online app te laden. In zulke gevallen kan de volgende Persoonlijke Informatie verzameld worden om de inhoud op onze websites of online apps te publiceren: uw naam, e-mailadres en alle Persoonlijke Informatie in de inhoud die u hebt ge-upload. Als we dergelijke inhoud verzamelen, doen we dat alleen in overeenstemming met de geldende wetten.

Respons op website en campagnes

Als u gekozen hebt om onze cookies te aanvaarden, zullen onze automatische marketingsystemen uw respons op onze website en campagnes volgen (zoals beurzen die u bijwoont of aangeklikte nieuwsbrieven). Dit doen we om onze klanten beter te begrijpen en de marketingcommunicatie te personaliseren zodat deze relevanter is.

Portaal voor businesspartners van Panasonic

Om een Panasonic Partner te worden vragen we de basisinformatie over het bedrijf, de werknemer die het bedrijf registreert (naam, e-mail, telefoon) en welke producten van Panasonic het bedrijf wil promoten.

Training bij Panasonic

De Panasonic Trainingtool is een leerplatform om businesspartners van Panasonic face-to-face of via e-learning op te leiden. Deze registreert de resultaten van de opleidingen voor alle deelnemende werknemers van partners. De Persoonlijke Informatie die wordt opgeslagen omvat de naam, e-mail en opleidingsresultaten.

Hoe gebruiken we uw informatie?

We kunnen Persoonlijke Informatie die we verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

Registratie van producten/toestellen - om u of uw toestel of product te registreren voor een van onze Diensten;

Dienstverlening - om Diensten of bijzondere voorzieningen te verstrekken op uw verzoek, en ook om ons in staat te stellen aan onze contractuele verplichtingen te voldoen (zoals een garantie voor een product of toestel);

Enquêtes – om uw mening of opmerkingen te vragen over onze Diensten en voor andere enquêtes;

Persoonlijk afgestemde informatie - om informatie persoonlijk af te stemmen en aanbevelingen te doen op basis van uw activiteiten met onze Diensten. We kunnen Persoonlijke Informatie gebruiken om onze Diensten, inhoud, aanbevelingen, publiciteit en communicatie efficiënter op u te richten (meer informatie hierover is te vinden in ons Cookiebeleid);

Publiciteit - voor publiciteit, zoals verstrekken van gerichte publiciteit en gesponsorde informatie en voor promotionele communicatie;

Analysedoeleinden - voor de evaluatie en analyse van onze markt, klanten, producten, toestellen en andere Diensten (ook om uw mening over onze producten en diensten te vragen en voor klantenenquêtes);

Statistieken – om anonieme, gegroepeerde statistieken op te stellen over het gebruik van onze Diensten. Deze geanonimiseerde gegevens kunnen met derden gedeeld worden;

Dienstverbetering – voor de ontwikkeling en verbetering van nieuwe en bestaande Panasonic producten en Diensten, aanbevelingen, publiciteit en andere communicatie en om meer te weten te komen over uw voorkeuren;

Klantendiensten - voor de verstrekking van klantendiensten voor uw toestel of product, of om andere mogelijke ondersteuningsvragen te beantwoorden (zoals de behandeling van klachten);

Misdaadpreventie - voor de preventie of detectie van fraude of misdaden;

Zakelijke doeleinden - voor de opvolging van de zakelijke activiteiten en interne archivering;

Publicatie van uw opmerkingen – als u recensies over een product of toestel, opmerkingen of informatie op onze websites of apps uploadt, of als u geantwoord hebt op een vrijwillige enquête, kunnen we een link maken naar uw opmerkingen, deze publiceren of bekendmaken, ook in onze eigen publiciteit;

Wettelijke verplichtingen - om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;

Wedstrijden en promoties - voor tombola's, wedstrijden en andere promoties of aanbiedingen, als wettelijk toegestaan;

Opleiding – voor opleiding van personeel en kwaliteitszorg, vooral in verband met onze klantendienst; en

Updates - om met u te communiceren, inclusief over uw account, profielen of transacties met ons, om u belangrijke informatie te verstrekken over uw producten, toestellen, applicaties of andere Diensten, om u berichten te sturen over belangrijke aanpassingen aan onze Vertrouwelijkheidsverklaring, en, waar toegestaan door u en de geldende wetten, voor marketingdoeleinden, om u aanbiedingen en promoties over onze Diensten te sturen.

De wet staat ons toe de Persoonlijke Informatie te gebruiken zoals hierboven uiteengezet omdat we hier handelen in ons "gerechtvaardigde belang".

Productterugroeping – in het zeer onwaarschijnlijke geval dat Panasonic een product moet terugroepen, onder andere voor veiligheidsdoeleinden, wordt uw informatie gebruikt om contact op te nemen met u met instructies over hoe u uw product kunt terugsturen.

Marketingcommunicatie

Panasonic kan uw Persoonlijke Informatie gebruiken om u nieuwsbrieven en andere communicatie te verstrekken via de post, e-mail, telefoon en/of sms, maar alleen indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven of we op een andere manier onder de geldende wetgeving de toestemming daartoe hebben. Voor verdere informatie hierover verwijzen we naar de rubriek 'Uw keuzen' in deze Vertrouwelijkheidsverklaring.

Combinatie van Persoonlijke Informatie

We kunnen de Persoonlijke Informatie die we over u verzamelen combineren (ook informatie die we ontvangen van andere bedrijven van Panasonic) voor zover toegestaan door de geldende wetgeving. Zo kunnen we verschillende databases samenvoegen die uw Persoonlijke Informatie bevatten zodat we onze ondersteuningsdiensten en informatie beter op u kunnen afstemmen (bv. voor marketing en publiciteit).

Aan wie geven we uw informatie door?

We zullen uw Persoonlijke Informatie niet bekendmaken aan derden voor hun eigen onafhankelijke marketing of zakendoeleinden. We kunnen echter uw informatie wel doorgeven aan de volgende entiteiten:

Bedrijven van Panasonic

Het kan nodig zijn dat we uw Persoonlijke Informatie moeten doorgeven aan andere bedrijven van Panasonic om u de Diensten te verstrekken die u nodig hebt of voor andere diensten/hulp die u vraagt. Alle bedrijven van Panasonic moeten zich houden aan de privacyregels bepaald in deze Vertrouwelijkheidsverklaring, of aan andere privacyregels die ze aan u meedelen.

Dienstverleners

We gebruiken externe dienstverleners om ons te helpen bij onze verwerking van bepaalde activiteiten en diensten, zoals callcenters die Panasonic gebruikt voor onze klantendiensten, gegevensverzameling, gegevensordening, verwerking van aankopen en levering van producten, verwerking van kredietkaartbetalingen, verzending van post en e-mails, verzending van sms-berichten, verzending van publiciteit, analyse van het gebruik van onze Diensten, opvolging van de effectiviteit van onze marketingcampagnes, om gebruikers toe te laten contact te maken met hun sociale netwerk, verstrekking van fraudecontrolediensten en klantendiensten. We mogen Persoonlijke Informatie over u met externe dienstverleners uitsluitend delen om hen in staat te stellen diensten aan ons te verlenen en ze zullen alleen werken volgens onze instructies. Hier zijn voorbeelden van externe dienstverleners die we gebruiken:

E-mail dienstverleners – Clouddiensten van Marketo en Oracle Marketing Cloud helpen ons gewoonlijk met de verzending van e-mails naar u in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren;

Analyticsdienstverleners – analyticsdienstverleners helpen ons gewoonlijk met het inzicht in het gebruik van onze producten/toestellen en andere Diensten, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. De analyticsdienstverleners waar we momenteel mee werken, zijn Google Analytics, Marketo en Oracle Marketing Cloud. Zie voor verdere informatie ons Cookiebeleid.

Sociale netwerkproviders

We kunnen uw Persoonlijke Informatie, zoals uw e-mailadres, doorgeven aan bepaalde sociale netwerkproviders zodat ze ons kunnen helpen om publiciteit te tonen over onze Diensten op uw sociale netwerkpagina's. We zullen alleen uw Persoonlijke Informatie delen met sociale netwerkproviders volgens uw marketingvoorkeuren en mogelijke geldende wetten.

Externe partijen vereist door de wet of om onze Diensten te beschermen

We zullen uw Persoonlijke Informatie bekendmaken om te voldoen aan de geldende wetgeving of als reactie op een gerechtelijke procedure, inclusief van politionele of andere overheden; om onze klanten te beschermen (bv. om spam fraude te voorkomen bij gebruikers van onze Diensten); om de veiligheid van onze Diensten te beheren en behouden (bv. om een aanval op onze systemen of netwerken) te voorkomen of stoppen; om de rechten of eigendom van Panasonic te beschermen, inclusief het opleggen van algemene voorwaarden voor het gebruik van onze Diensten.

Anonieme statistieken

We verwerken en ontwikkelen anonieme, samengevoegde of generieke gegevens en statistieken om uiteenlopende redenen (zoals aangegeven in deze Vertrouwelijkheidsverklaring). Aangezien deze gegevens anoniem zijn (dus u er niet uit herkend kan worden) beschouwen we deze informatie niet als Persoonlijke Informatie. Deze kunnen we dan ook delen met derden (zoals onze dochterbedrijven, partners, reclamediensten of andere).

Andere partijen betrokken bij transacties van het bedrijf

We kunnen uw Persoonlijke Informatie bekendmaken aan derden (of andere bedrijven van Panasonic) bij een mogelijke reorganisatie, fusie, overdracht, verkoop, samenwerking, toewijzing of andere beschikking van alle of een deel van het bedrijf, activa of voorraad van Panasonic, inclusief, zonder beperking, in verband met mogelijke faillissements- of vergelijkbare procedures.

Externe wedstrijddienstverleners

We kunnen uw Persoonlijke Informatie bekendmaken aan derden voor tombola's, wedstrijden, prijsvragen, wedstrijden en vergelijkbare promoties. Deze externe providers worden u voorgesteld voordat deelneemt aan wedstrijden, tombola's, prijsvragen of vergelijkbare promoties.

Andere partijen met uw toestemming of volgens uw instructies

We kunnen Persoonlijke Informatie over u delen met derden wanneer u daar toestemming voor geeft of als u erom vraagt.

Een aantal Diensten van Panasonic bieden u de mogelijkheid om bepaalde Persoonlijke Informatie te uploaden en delen, zoals berichten, foto's, video's en andere inhoud. Alle Persoonlijke Informatie die u vrijwillig uploadt en deelt in een publiek toegankelijk profiel kan ingekeken worden door anderen. Daar moet u altijd voorzichtig mee zijn bij het gebruik van de Diensten van Panasonic.

Hoe beveiligen we uw informatie?

Panasonic heeft strenge fysieke en technische maatregelen getroffen om de Persoonlijke Informatie die we verzamelen voor onze Diensten te beveiligen. Onthoud echter dat, hoewel we strenge maatregelen nemen om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, geen enkele website, product, toestel, online applicatie of gegevensoverdracht, computersysteem of draadloze verbinding volledig veilig is en dat we dus de veiligheid van uw Persoonlijke Informatie niet kunnen garanderen.

Opslagplaats van persoonlijke gegevens

De Persoonlijke Informatie die we over u verzamelen wordt opgeslagen en verwerkt in de Europese Economische Regio ("EER").

Encryptie

Alle Persoonlijke Informatie die u ons verstrekt is vastgelegd, doorgegeven en opgeslagen met encryptie. De gegevens worden opgeslagen in veilige gegevenscentra.

Andere veiligheidsmaatregelen

De veiligheid van de informatie, ook de bescherming van Persoonlijke Informatie, is georganiseerd in een wereldwijd Panasonic Programma met de naam “Information Security Management” (ISM). De doelstelling, standaard en toepassingsmaatregelen zijn georganiseerd in een wereldwijd geldend beleidsdocument met normen en richtlijnen. Alle gecentraliseerde European IT-systemen zijn extern geëvalueerd en vallen onder de ISO 27001 certificatie. Het programma en al zijn onderdelen ondergaan een strenge jaarlijkse PDCA-procedure om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van alle gegevens voor de hele informatielevenscyclus van verzameling tot vernietiging veilig te stellen.

Gebruik van sociale media en forumvoorzieningen

Bepaalde Diensten omvatten sociale netwerken, chatrooms of forumplatforms. Bij het gebruik van deze voorzieningen moet u zeker stellen dat u geen Persoonlijke Informatie doorgeeft waarvan u niet wenst dat deze verzameld of gebruikt wordt door andere gebruikers.

Toegang tot uw Persoonlijke Informatie en uw andere rechten

Panasonic verzamelt, bewaart en verwerkt uw Persoonlijke Informatie in overeenstemming met uw rechten in overeenstemming met alle geldende wetgeving over gegevensbescherming.

Uw rechten onder de geldende wetgeving over gegevensbescherming omvatten het recht op toegang tot een kopie van uw Persoonlijke Informatie, het recht om te vragen om onjuiste Persoonlijke Informatie te wissen of bij te werken en het recht om in sommige gevallen bewaar aan te tekenen tegen onze verwerking van uw Persoonlijke Informatie. Het recht op intrekking van de toestemming – Als u hebt ingestemd met onze verwerking van uw Persoonlijke Informatie, hebt u het recht deze toestemming op elk moment in te trekken. Ingeval u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het eind van deze Vertrouwelijkheidsverklaring.

Uitoefening van uw rechten

Als u een van uw rechten onder de geldende wetgeving over gegevensbescherming wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het eind van deze Vertrouwelijkheidsverklaring. We zullen uw vragen zonder onnodig uitstel beantwoorden en zeker niet later dan een maand na ontvangst van deze vragen, tenzij een langere periode is toegestaan door de geldende wetten over de gegevensbescherming, en we zullen u daarover berichten als we daarvoor een redelijke vergoeding aanrekenen. Een dergelijke vergoeding zullen we alleen aanrekenen als de geldende wetgeving over gegevensbescherming dat toestaat.

Klachten

Als u zich zorgen maakt dat we niet voldoen aan uw wettelijke rechten onder de geldende wetgeving over de gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met het kantoor van de Commission de Protection de la Vie Privée (CPVP) dat de gegevensbeschermingregulator is in het Belgium, de plaats waar de relevante Panasonic-Belgium is gevestigd]. Indien u buiten Belgium bent gevestigd, kunt u contact opnemen met uw lokale toezichthouder voor de gegevensbescherming.

Gegevensopslag – Hoe lang bewaren we uw Persoonlijke Informatie

We bewaren uw Persoonlijke Informatie zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld.

Meer bepaald klasseren we de Persoonlijke Informatie in de volgende specifieke categorieën met verschillende bewaartermijnen:

Registratie voor wedstrijden - 1 jaar.

Marketing opt-ins - Blijft als opt-in staan tot u zich uitschrijft, waarna uw informatie wordt bewaard op een uitschrijflijst om te zorgen dat we voldoen aan uw aanvraag.

Contactformulieren voor verkoop of inkomende telefoongesprekken - 1 jaar.

Garantieregistraties en contacten met de klantendienst - 5 jaar. Het kan zijn dat we contact met u moeten opnemen als producten worden teruggeroepen (gezondheid en veiligheid).

Klanten en partners - 6 jaar na ons laatste contact met u (e-mail, vergadering, telefoongesprek).

NB: Als uw Persoonlijke Informatie in meer dan één categorie past, geldt de langste bewaartermijn. Wanneer uw Persoonlijke Informatie niet meer nodig is voor de doelstelling waarvoor deze was verzameld of vereist door de geldende wetgeving, wordt deze gewist en/of naar u teruggestuurd, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Links van derden en producten in onze Diensten

Onze websites, apps en producten kunnen links bevatten naar andere websites die niet beheerd worden door Panasonic, en onze websites of uw product en toestellen kunnen apps bevatten die u bij derden kunt downloaden. Deze gelinkte sites en apps vallen niet onder de controle van Panasonic en we zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het vertrouwelijkheidsbeleid of de inhoud van die gelinkte websites en online apps. Als u kiest om websites of apps van derden te gebruiken, zal de Persoonlijke Informatie verzameld door hun website of app vallen onder het vertrouwelijkheidsbeleid van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om de tijd te nemen om het vertrouwelijkheidsbeleid van externe partijen aan wie u Persoonlijke Informatie doorgeeft aandachtig te lezen.

Cookies

Wat zijn cookies?

Panasonic kan net als andere partijen die inhoud, publiciteit, of andere functies aanbieden in onze Diensten, cookies en andere technologieën gebruiken in sommige afdelingen van onze Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die gelezen kunnen worden door een webserver op het domein dat de cookie op uw harde schijf heeft gezet. We kunnen cookies gebruiken om uw voorkeuren en instellingen te bewaren, om u te helpen inloggen, om gerichte publiciteit aan te bieden, en om uw bewerkingen op de site te analyseren.

Verdere informatie over cookies

Voor verdere informatie over wat cookies zijn, hoe Panasonic en andere partijen deze gebruiken, en voor details over hoe cookies uitgeschakeld kunnen worden, verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

Uw voorkeuren (bv. marketinggerelateerde e-mails of andere)

Wij en andere bedrijven van Panasonic kunnen uw Persoonlijke Informatie (zoals uw contactgegevens (bv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)) gebruiken om u marketinggerelateerde correspondentie te sturen via de post, e-mail, telefoon en/of sms-berichten gerelateerd aan producten en andere Diensten van Panasonic volgens uw e-mail- en contactvoorkeuren in uw PRO Club Account.

Wanneer u producten of toestellen van Panasonic koopt, contact opneemt met onze klantendienst, een account of profiel aanmaakt voor één van onze Diensten, of zich inschrijft voor een van onze Diensten, kan u de mogelijkheid krijgen van opt-in (inschrijven) (of waar toegestaan door geldende wetgeving, opt-out (uitschrijven)) voor het ontvangen van deze marketinggerelateerde correspondentie.

We delen geen Persoonlijke Informatie met externe partijen voor hun marketingdoeleinden.

We kunnen uw Persoonlijke Informatie ook gebruiken om onze marketingcommunicatie te personaliseren en af te stemmen om te verzekeren dat onze marketinggerelateerde correspondentie zo relevant mogelijk is voor u.

Om u uit te schrijven van marketinggerelateerde correspondentie van Panasonic, kunt u uw e-mail- en contactvoorkeuren bijwerken in uw PRO Club Account of klikken op "Uitschrijven" van alle marketing- of promotionele e-mails of sms-berichten die u van ons krijgt.

Persoonlijke Informatie van kinderen

Wie is een kind?

Panasonic beschouwt elke persoon jonger dan 16, of elke andere jonge leeftijd als gespecificeerd door de geldende wetgeving over gegevensbescherming als een kind.

Verzamelen we Persoonlijke Informatie van kinderen?

We verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van of over kinderen en proberen dat ook niet te doen, zonder de toestemming van een ouder of voogd. Als we wel Persoonlijke Informatie van kinderen verzamelen, zullen we elke redelijke inspanning leveren om te controleren dat een ouder of voogd toestemming heeft gegeven.

Wat doen we indien kinderen ons Persoonlijke Informatie verstrekken?

Als we opmerken dat de Persoonlijke Informatie die ons is verstrekt betrekking heeft op een kind zonder de toestemming van een ouder of voogd, leveren we elke redelijke inspanning om:

die Persoonlijke Informatie zo snel mogelijk te wissen; of

als deze niet gewist kan worden, zorgen we dat deze Persoonlijke Informatie niet gebruikt wordt en niet doorgegeven wordt aan derden.

Vragen van ouder of voogd

Als u een ouder of voogd bent en u hebt vragen over de manier waarop Panasonic Persoonlijke Informatie van uw kind verwerkt, neem dan contact op met ons met de gegevens verstrekt in de rubriek “Verdere Informatie” hieronder.

Aanpassingen van deze Vertrouwelijkheidsverklaring

Het is ook belangrijk dat u de Vertrouwelijkheidsverklaring controleert op aanpassingen, omdat we deze bij gelegenheid kunnen bijwerken. De “Datum laatst bijgewerkt” onderaan deze pagina vertelt u wanneer dit beleid voor het laatst is aangepast en elke aanpassing wordt van kracht vanaf de dag dat deze herziene Vertrouwelijkheidsverklaring wordt gepubliceerd.

We zullen u waarschuwen als het gaat om wezenlijke veranderingen, en als vereist door de geldende wetgeving, zullen we uw toestemming vragen. We zullen u dit bericht sturen per e-mail of door de aanpassing bekend te maken op de website van Panasonic of via andere mogelijke relevante Diensten.

Contact opnemen / Meer informatie

Als u vragen hebt over de verzameling, verwerking, of het gebruik van uw Persoonlijke Informatie of als u uw toestemming voor enig toepasselijk punt van deze Vertrouwelijkheidsverklaring wenst te verbeteren, blokkeren, recht te zetten, in te zien, te herroepen of als u uw Persoonlijke Informatie wenst te wissen, kunt u contact met ons opnemen:

Per post:

Protection des données personnelles

Panasonic France 1-7 rue du 19 mars 1962 92238, Gennevilliers, France

Per e-mail:

dataprotection@eu.panasonic.com

Telefonisch:

01 70 48 91 73 Maandag tot vrijdag, 9:00 – 17:00 uur

Blijf op de hoogte


Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH. Alle rechten voorbehouden