Срокове и условия

Тези условия за ползване (наричани по-долу "Условия за ползване") са приложими към сайта www.panasonicPROclub.com ("Сайт"), притежавани и експлоатирани от Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Висбаден, Германия инеговите подразделения и филиали (наричани по-долу "Panasonic").

С използването на нашия сайт Вие показвате, че приемате тези условия за употреба и, че сте съгласни да ги спазвате.

1. Достъп до сайта

(1) Достъпът до Уебсайта изисква регистрация като ‘Потребител’

(2) Регистрацията е отворена за Компании и Професионалисти в Отоплителния или Охладителен бизнес в Европа. Физическите лица трябва да са най-малко на 18 години. Компаниите трябва да бъдат регистрирани от договорно и правно оторизиран представител, който е физическо лице.

(3) Регистрацията изисква

a. Име на фирмата (ако е приложимо)
b. Фамилно име, собствено име
c. Професия / длъжност
d. Дата на раждане (за регистриране на физическо лице)
e. Адрес на фирмата
f. Бизнес телефонен номер
g. Бизнес факс номер
h. Бизнес-мейл адрес

След Регистрацията данните ще бъдат проверени за цялостност и видима правилност. В случай, че няма очевидни грешки, регистрацията ще бъде нормално приета без излишни забавяния и на Потребителят ще бъде отворен профил. Panasonic ще информира по електронната поща за състоянието на Регистрацията.

(4) Вие се съгласявате да уведомите Panasonic незабавно за всички промени, които са свързани с вашата регистрация чрез изпращане на имейл proclub@eu.panasonic.com

(5)Panasonic си запазва правото да откаже регистрация като потребител или да прекрати акаунт на потребителя (ако има такъв) ако по наша преценка, детайли не са правилни, или непълни, или ако по наше мнение такова действие би било целесъобразно (включително, акоима подозрения, че регистрация на множество акаунти / потребителски профили са на едно и също лице).

(6)Ако Уебсайтът притежава функция, която позволява на на Потребителя да качи Потребителски Профил, Panasonic не проверява профилите редовно след първото преглеждане при Регистрацията. Panasonic не поема никаква отговорност за верността и пълнотата на Потребителските профили.

(2)Пароли и детайли за профила

Всеки потребител ще получи потребителско име и парола. Паролата следва да се смени след първото влизане. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на своята парола, номер на акаунт, идентификационен номер и други детайли (ако има такива) и за всички дейности по акаунта на Потребителя. Всяко неоторизирано използване на акаунта на Потребителя или друго нарушаване на сигурността трябва да бъдат докладвани на Panasonic веднага. Регистрацията на потребителя и / или абонамент е личн

3. Използване на Уебсайта

(1) Съдържанието и останалата информация, налична в Уебсайта, се осигуряват „КАКТО СА”. Panasonic не отговоря и не дава гаранция, по никакъв начин, относно точността, полезността или сигурността на никакво съдържание или друга информация, налична на Уебсайта.

(2) Съдържанието е достъпно само в рамките на техническите и оперативните възможности на Panasonic. Panasonic се стреми да осигури наличието на уеб сайтове без прекъсване, Panasonic си запазва правото да промени или прекрати някои или всички елементи на уебсайта, включително неговата структура, условия за ползване, URL, и съдържанието или друга информация без предизвестие особено по технически или оперативни причини.

(3) На Потребителите не е позволено да събират, съхраняват и използват лични данни от други Потребители на Уебсайта, освен ако другите Потребители не са заявили своето съгласие.

(4) От Потребителите се изисква да използват съдържанието внимателно през цялото време.

(5) Когато Потребителите влязат, за да получат достъп до Уебсайта или част от него, където Panasonic осигурява „излизане”, „изход” (или подобна) опция, Потребителите имат задължението да се отрегистрират или излязат от профила в края на всяка сесия. Panasonic си запазва правото да отрегистрира Потребителите, чиито профили са неактивни за дълъг период от време.

4. Права на интелектуална собственост и използване

(1) Съдържания, като например текстове, снимки, изображения, софтуер, търговски марки, лога и продуктови имена на Уебсайта, представляват Интелектуална собственост на или са лицензирани на Panasonic.

(2) Panasonic гарантира на Потребителите безплатно, неизключително и лично право да използват съдържанието за комерсиални цели без правото да модифицират или променят материалите по какъвто и да е начин, нито да изтриват или променят текстовете за авторски права или търговски марки. Потребителите могат да свалят и визуализират текстовете на компютърните си екрани за незабавна употреба и отпечатване. Потребителите получават неограничено право да ползват това съдържание. Но Потребителите не могат да к

(3) При Прекратяването на това Споразумение Потребителите трябва да преустановят използването на съдържанието на Уебсайта, освен ако не е изготвено отделно споразумение за използването на такова съдържание или съдържанието е било свалено и отпечатано в съответствие с клауза 4 (2) по-горе.

5. Качване на съдържание или материал на Уебсайта

(1) Ако и когато се възползвате от функцията, която ви позволява да качвате материал или мнение на уебсайта, се уверете че такъв материал или съдържание не е незаконен, обиден, оскърбителен, неприличен, клеветнически, нецензурен или заплашителен , или в нарушение на авторско право, търговска марка, доверие, неприкосновеността на личния живот или всяко друго право, или е вреден за трети страни, или е укорим, или който се състои от или съдържа софтуерни вируси, политически кампании, търговски материал

(2) Всеки материал, който качите на нашия Уебсайт ще бъде считан за неконфиденциален и нелична собственост и Panasonic има правото да използва, копира, разпространява и разкрива пред трети страни всякакъв такъв материал за всякакви цели. Освен това Panasonic има правото да разкрива самоличността Ви на трети страни, които заявят, че публикуваният или качен от Вас материал на Уебсайта представлява нарушение на техните права върху интелектуална собственост или на техните лични данни.

(3) Panasonic не може да бъде държана отговорна по никакъв начин от трета страна, за съдържанието и точността на материали, публикувани от Вас или друг потребител на Уебсайта.

(4) Panasonic има право да премахне всеки материал или публикуване което сте публикували на уебсайта, ако по становище на Panasonic, този материал не отговаря на стандартите за съдържание, посочени в точка 5 (1) по-горе.

6. Software and Tools provided on this Website

For any software and web application based tools available on this website and other websites controlled by Panasonic Marketing Europe GmbH which are linked by this website (together “Software”) the following shall apply in addition to these Terms unless otherwise stipulated by the respective terms provided with the Software.

Any Software on this Website is provided as is without any warranty obligation or guarantee. In particular without limiting the foregoing, Panasonic does not warrant an error-free or uninterrupted performance of any Software, and the Software shall not be deemed fit for any purpose.

Any result or whatsoever provided by the Software on this website shall be for information only. Panasonic does not take over any responsibility for the accuracy of any information, result or whatsoever processed or obtained through any Software provided on this website.

Panasonic reserves the right to change any content of this website and any Software at any time without prior notice. In particular without limiting the foregoing, Panasonic reserves the right to remove, change or otherwise make disposal of any Software on this Website.

Third Party Links

The offer on this Website contains links to external websites of third parties, on whose contents we have no influence nor any control. Therefore, we cannot assume any liability or warranty for these external contents.

The respective provider or operator of such third party website is always solely responsible for the content of the linked pages. Please note, a continuous review of the contents of the linked third party websites is not reasonable without indication to a violation of the law.

If we become aware of any infringements, we will remove such links immediately.

7. Спиране на правата на достъп

Ако Panasonic има основание да се смята, че потребителят не е в съответствие с някоя от разпоредбите на тези Общи условия или е в нарушение на други законови разпоредби във връзка със създаването на уебсайта, Panasonic може да прекрати достъпа на потребителя до Уебсайта. Panasonic ще информира потребителя чрез електронна поща за спирането и причините за това.

8. Отговорност

(1) Съдържанието на Уебсайта се предоставя безплатно. Panasonic не поема отговорност за недоказуеми действия, освен ако не са предизвикани преднамерено или поради престъпна небрежност или в случаи на физическо увреждане.

(2) Материалите, показани на нашия уебсайт се предоставят без никаква гаранция, условия или гаранционни условия по отношение на точността. Поради постоянното развитие на продуктите ни, информацията на този Уебсайт може да съдържа технически неточности или типографски грешки. Информацията може да бъде променена или обновена без предизвестие. Panasonic може също да извършва подобрения и/или промени по продуктите и/или програмите, описани в тази информация по всяко време без предизвестие.

(3) Въпреки че Panasonic се стреми де осигури Уебсайтът да бъде наличен 24 часа в денонощието, Panasonic не може да бъде държана отговорна, ако поради някаква причина нашият Уебсайт не е наличен в даден момент или за даден период от време. От време на време достъпът до нашия Уебсайт може да бъде временно прекратен без предизвестие.

9. Приключване

Двете страни могат да прекратят това Споразумение по всяко време в писмен вид без предизвестие.

10. Изменение

Panasonic си запазва правото да променя тези условия за употреба по всяко време чрез нанасяне на поправки на тази страница, дори и при съществуващи договорни отношения. Panasonic ще информира Потребителите най-малко 30 (тридесет) дни преди прилагането на промените чрез електронна поща.

В случай че Потребителят не възрази в рамките на 14 (четиринадесет) дни след получаването, промените стават валидни в деня след последният ден от 14-дневния период за възражения. В случай че Потребителят възрази срещу промените, договорът ще бъде продължен според първоначалните общи условия.

11. Компетентност

Съдилищата в Хамбург, Германия ще имат изключителна юрисдикция над исковете и споровете произтичащи от или свързани с използването на нашия уебсайт.

12. Разни

В случай че някоя или част от разпоредбите в това Споразумение са невалидни, останалите разпоредби ще продължат да бъдат валидни, докато невалидната разпоредба ще бъде заменена с разпоредба, която отговаря на взаимните намерения на страните и е според съответните законови изисквания.

13. Въпроси относно Уебсайта

Please contact us at proclub@eu.panasonic.com to submit any questions or comments you may have regarding the Website.

Бъдете в течение


Авторско право © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH Всички права запазени