Ehdot ja säännöt

Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”käyttöehdot”) koskevat verkkosivustoa www.panasonicPROclub.com (”verkkosivusto”), jonka omistaa ja jota ylläpitää Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Saksa, ja sen konserniyhtiöt ja tytäryritykset (yhdessä jäljempänä ”Panasonic”).

Käyttämällä sivustoa ilmaiset, että hyväksyt käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

1. Verkkosivustolle pääsy

(1) Sivuston käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä käyttäjäksi.

(2) Euroopassa toimivat lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien ammattilaiset voivat rekisteröityä käyttäjiksi. Luonnollisten henkilöiden on oltava vähintään 18-vuotiaita. Yritysten on rekisteröidyttävä juridisina henkilöinä.

(3) Rekisteröidyttäessä on annettava

a. Yrityksen nimi (soveltuvissa tapauksissa)
b. Sukunimi, etunimi
c. Ammatti/tehtävä
d. Rekisteröityvän luonnollisen henkilön syntymäaika
e. Yrityksen osoite
f. Yrityksen puhelinnumero
g. Yrityksen faksinumero
h. Yrityksen sähköpostiosoite

Rekisteröimisen jälkeen tietojen kattavuus ja virheettömyys tarkistetaan. Jos virheitä ei ole, rekisteröityminen tavallisesti hyväksytään viipymättä ja käyttäjän tili avataan. Panasonic ilmoittaa rekisteröitymisen tilasta sähköpostitse.

(4) Suostut ilmoittamaan Panasonicille välittömästi rekisteröitymistäsi koskevista muutoksista sähköpostiosoitteeseen proclub@eu.panasonic.com

(5)Panasonic pidättää oikeuden kieltäytyä rekisteröimästä käyttäjää tai irtisanoa tai keskeyttää käyttäjän (mahdollisen) käyttäjätilin omasta harkinnastaan mukaan lukien tilanteet, joissa Panasonicin mielestä tiedot ovat virheelliset, vanhentuneet tai puutteelliset, tai jos toimenpide mielestämme on sopiva (mukaan lukien tilanteet, joissa Panasonic epäilee yhden luonnollisen henkilön luoneen useita käyttäjätilejä tai käyttäjäprofiileja).

(6)Jos sivustoon voidaan luoda käyttäjäprofiili, Panasonic ei tarkista profiileja rekisteröinnin tarkistamisen jälkeen. Panasonic ei ole vastuussa käyttäjäprofiilien oikeellisuudesta.

(2)Salasanat ja käyttäjätilin tiedot

Jokainen käyttäjä saa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Salasana on vaihdettava ensimmäisen sisään kirjautumisen jälkeen. Käyttäjä on vastuussa salasanansa, käyttäjätilinsä numeron, henkilötunnuksensa ja muiden mahdollisten tietojen salassa pitämisestä ja kaikista käyttäjätilillä suoritetuista toimenpiteistä. Käyttäjätilin luvattomasta käytöstä tai muusta turvallisuusrikkomuksesta on ilmoitettava Panasonicille välittömästi. Käyttäjän rekisteröinti ja tilaus on henkilökohtainen. Sitä ei saa paljastaa muille eikä antaa muiden käyttöön. Kunkin käyttäjän on toimittava huolellisesti, jotta varmistetaan, ettei ulkopuolinen taho voi käyttää käyttäjän käyttäjätiliä. Käyttäjän työntekijät ja muu käyttäjän valvoma henkilöstö saa käyttää käyttäjätiliä.

3. Verkkosivuston käyttäminen

(1) Sivuston sisältö ja muut tiedot annetaan käyttöön sellaisenaan. Panasonic ei anna mitään ilmaistuja tai ymmärrettyjä takuita sivuston sisältämien tietojen tarkkuudelle, hyödyllisyydelle tai paikkansapitävyydelle.

(2) Aineisto on saatavilla ainoastaan Panasonicin teknisten ja toiminnallisten mahdollisuuksien rajoissa. Panasonic pyrkii takaamaan verkkosivuston keskeytyksettömän toiminnan pidättäen kuitenkin oikeuden muuttaa verkkosivustoa tai sen osaa tai lakkauttaa verkkosivusto tai sen osa mukaan lukien sen rakenne, käyttöehdot, URL-osoite, sisällys ja muut tiedot ilman sitä edeltävää ilmoitusta etenkin teknisistä tai toiminnallisista syistä.

(3) Käyttäjät eivät saa kerätä, tallentaa tai käyttää muiden sivuston käyttäjien henkilötietoja ilman heidän suostumustaan.

(4) Käyttäjät ovat velvollisia käyttämään sivuston sisältöä aina soveliaalla tavalla.

(5) Kun käyttäjä on kirjautunut sivustoon ja Panasonic on antanut käyttöön uloskirjautumis- tai vastaavan toiminnon, käyttäjä sitoutuu kirjautumaan ulos istuntonsa päätteeksi. Panasonic varaa itselleen oikeuden kirjata ulos käyttäjät, joiden tilit ovat pitkään passiivisia.

4. Immateriaali- ja hyödyntämisoikeudet

(1) Panasonic omistaa sivun sisällön eli tekstien, valokuvien, kuvien, ohjelmistojen, tavaramerkkien, logojen ja tuotenimien aineettomat oikeudet tai lisenssit.

(2) Panasonic antaa käyttäjälle oikeuden käyttää sivuston sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin maksutta tekemättä aineistoon mitään muutoksia sekä poistamatta tai muuttamatta tekijänoikeus- tai tavaramerkki-ilmoituksia. Tämä oikeus ei ole poissulkeva eikä siirrettävissä. Käyttäjä saa ladata ja tarkastella sisältöä tietokoneensa näytössä käytettäväksi ja tulostettavaksi heti. Käyttäjä saa rajoittamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä. Käyttäjä ei kuitenkaan saa kopioida, jaella, julkaista, esi

(3) Tämän sopimuksen päättyessä käyttäjän on lopetettava sivuston sisällön käyttäminen, ellei sisällön käyttämisestä tehdä erillistä sopimusta tai sisältöä ole ladattu ja tulostettu kohdan 4 (2) mukaisesti.

5. Aineiston lataaminen verkkosivustolle

(1) Jos ja kun käytät toimintoa, joka sallii sinun ladata aineistoa verkkosivustolle tai julkaista aineistoa verkkosivustolla, aineisto ei saa olla laitonta, loukkaavaa, herjaavaa, sopimatonta, halventavaa, siveetöntä eikä uhkaavaa eikä rikkoa tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, luottamuksellisuutta, yksityisyydensuojaa eikä muuta oikeutta eikä muutoin olla vahingollista kolmansille osapuolille tai epämiellyttävää eikä sisältää tietokoneviruksia, poliittista kampanjointia, kaupittelua, ketjukirjeitä, joukkokirjeitä eikä minkäänlaista roskapostia eikä koostua niistä. Sitoudut takaamaan, että aineistosi on edellä olevan ehdon mukainen, ja sitoudut korvaamaan takauksen rikkomisen aiheuttamat vahingot Panasonicille.

(2) Sivustoon lataamaasi aineistoa pidetään julkisena. Panasonicilla on oikeus käyttää, kopioida, jaella ja julkistaa se kolmansille osapuolille mitä tarkoitusta varten tahansa. Lisäksi Panasonicilla on oikeus ilmoittaa henkilöllisyytesi kolmannelle osapuolelle, joka väittää, että sivustoon lataamasi aineisto loukkaa sen aineettomia oikeuksia tai yksityisyydensuojaa.

(3) Panasonic ei ole vastuussa käyttäjien sivustoon lähettämän aineiston oikeellisuudesta.

(4) Panasonicilla on oikeus poistaa aineisto, jonka lataat verkkosivustolle tai julkaiset verkkosivustolla, jos Panasonicin mielestä aineisto ei täytä aineistolle kohdassa 5 (1) asetettuja vaatimuksia.

6. Ohjelmistot ja työkalut tällä verkkosivustolla

Kaikkiin tällä verkkosivustolla ja muilla Panasonic Marketing Europe GmbH:n hallinnoimilla verkkosivustoilla käytettävissä oleviin ohjelmistoihin ja verkkosovelluksiin perustuviin työkaluihin, jotka on linkitetty tälle verkkosivustolle (yhdessä ”ohjelmistot”), sovelletaan seuraavien ehtojen lisäksi kunkin ohjelmiston mukana toimitettuja ehtoja, ellei toisin määrätä.

Kaikki tämän verkkosivuston ohjelmistot tarjotaan sellaisina kuin ne ovat ilman takuuvelvoitteita tai takuuta. Erityisesti, edellä mainittua rajoittamatta, Panasonic ei takaa minkään ohjelmiston virheetöntä tai keskeytymätöntä toimintaa, eikä väitä sen sopivan mihinkään erityiseen tarkoitukseen.

Kaikki ohjelmiston tällä verkkosivustolla antamat tulokset tai tiedot ovat vain tiedoksi. Panasonic ei vastaa tämän sivuston tarjoamien ohjelmistojen kautta saatujen tietojen, tulosten tai vastaavien paikkansapitävyydestä.

Panasonic pidättää oikeuden muuttaa tämän verkkosivuston sisältöä ja ohjelmistoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Erityisesti, edellä mainittua rajoittamatta, Panasonic pidättää oikeuden poistaa, muuttaa tai muuten hävittää minkä tahansa tämän verkkosivuston ohjelmistoista.

Kolmannen osapuolen linkit

Tämä sivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ulkopuolisille verkkosivustoille, joiden sisältöön meillä ei ole vaikutus- tai valvontamahdollisuutta. Siksi emme voi ottaa vastuuta näistä ulkoisista sisällöistä, emmekä antaa niistä takuita.

Kolmannen osapuolen verkkosivuston tarjoaja tai ylläpitäjä on aina yksin vastuussa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Huomaa, että linkitettyjen kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällön jatkuva tarkastelu ei ole järkevää, ellei meillä ole syytä uskoa niillä olevan jotakin lain vastaista.

Jos saamme tietää rikkomuksista, poistamme tällaiset linkit välittömästi.

7. Käyttöoikeuksien keskeyttäminen

Jos Panasonicilla on syy uskoa, että käyttäjä ei noudata jotakin käyttöehtojen kohtaa tai rikkoo muuta verkkosivustoon liittyvää oikeudellista ehtoa, Panasonic voi keskeyttää käyttäjän verkkosivuston käyttöoikeuden. Panasonic ilmoittaa käyttäjälle sähköpostitse keskeytyksestä ja sen syistä.

8. Vastuu

(1) Sivuston sisältö annetaan käyttöön maksutta. Panasonic ei vastaa oman toimintansa seurauksista, ellei kyse ole tarkoituksellisuudesta, törkeästä laiminlyönnistä tai fyysisen vamman aiheuttamisesta.

(2) Sivuston aineisto annetaan käyttöön ilman mitään takuita sen tarkkuudesta. Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti, joten tämän sivuston tiedoissa voi olla teknisiä epätarkkuuksia tai lyöntivirheitä. Tiedot voivat muuttua tai ne voidaan päivittää koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Panasonic voi tehdä parannuksia ja/tai muutoksia tuotteisiin ja/tai näissä tiedoissa kuvattuihin ohjelmiin koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

(3) Vaikka Panasonic pyrkii pitämään sivuston käytettävissä 24 tuntia päivässä, Panasonic ei ole vastuussa, jos sivusto ei joskus ole käytettävissä jostain syystä. Sivustomme voi olla joskus pois käytöstä tilapäisesti ilman ennakkoilmoitusta.

9. Irtisanominen

Molemmat osapuolet voivat irtisanoa tämän sopimuksen koska tahansa kirjallisesti ilman etukäteisilmoitusta.

10. Muutokset

Panasonic varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja koska tahansa tekemällä tälle sivulle muutoksia. Panasonic ilmoittaa ehtojen muutoksista sähköpostitse vähintään 30 (kolmekymmentä) päivää ennen muutosten tulemista voimaan.

Jos käyttäjä ei vastusta muutosta 14 (neljäntoista) päivän kuluessa saatuaan siitä tiedon, muutokset tulevat voimaan 14 päivää kestävän vastustamisajan viimeistä päivää seuraavana päivänä. Jos käyttäjä vastustaa muutosta, sopimus jatkuu ennallaan.

11. Oikeudenkäyttöalue

Sivuston käyttämistä koskevat erimielisyydet ratkaistaan vain Saksan Hampurissa toimivassa oikeusistuimessa.

12. Muut ehdot

Jos jokin tämän sopimuksen osa on täytäntöönpanokelvoton, sopimuksen muut osat pysyvät voimassa ja täytäntöönpanokelvoton osa korvataan osalla, joka vastaa osapuolten keskinäistä näkemystä sekä täyttää juridiset vaatimukset.

13. Verkkosivustoa koskevat kysymykset

Jos sinulla on verkkosivustoa koskevia kysymyksiä tai kommentteja, ota yhteyttä: proclub@eu.panasonic.com.

Pysy ajan tasalla


Tekijänoikeudet © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH – Kaikki oikeudet pidätetään