UVJETI UPORABE

Ovi uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu "Uvjeti korištenja") primjenjivi su na web stranicu www.panasonicPROclub.com ("web stranica") u vlasništvu i pod upravom Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka i njezina društva u sastavu i podružnice (u nastavku se zajedno nazivaju 'Panasonic').

Uporabom naše stranice potvrđujete da prihvaćate ove uvjete uporabe i da ćete ih se pridržavati.

1. Pristupam stranicama

(1) Za pristup web stranici potrebna je registracija kao "korisnika".

(2) Registracija je moguća za tvrtke i stručnjake s područja grijanja i hlađenja u Europi. Fizičke osobe moraju imati najmanje 18 godina. Tvrtke se moraju registrirati od strane ugovorno kompetentne i pravno ovlaštene fizičke osobe, koja zastupa tvrtku.

(3) Za registraciju su potrebni

a. Ime firme
b. Prezime, Ime
c. Zanimanje / Funkcija
d. Datum rođenja
e. Adresa firme
f. Telefosnki broj
g. FAX broj
h. Email adresa

Nakon registracije, podatci će biti provjereni u smislu cjelovitosti i očite pravilnosti. Ukoliko nema očitih pogrešaka, registracija će normalno biti primljena bez daljeg odlaganja, te će se otvoriti korisnički račun za korisnika. Panasonic će obavijest o statusu registracije poslati e-poštom.

(4) Slažete se da ćete obavijestiti Panasonic o bilo kakvim promjenama koje se tiču podataka sa registracije i to slanjem maila na proclub@eu.panasonic.com

(5)Panasonic zadržava pravo odbiti registraciju kao Korisnik ili ukinuti ili obustaviti korisnički račun (ako postoji) prema vlastitom nahođenju, uključujući, ali ne ograničavajući se na situacije u kojima po našem mišljenju detalji nisu točni, aktualni ili potpuni ili ako po našem mišljenju takva bi radnja bila primjerena (uključujući i slučajeve u kojima sumnja da je ista osoba registrirala više računa/korisničkih profila).

(6)Ukoliko internetska stranica pruža funkciju koja korisnicima omogućuje učitavanje korisničkog profila, Panasonic ne provjerava profile redovito, izuzev prvog pregleda pri registraciji. Panasonic ne prima nikakva jamstva za točnost i cjelovitost korisničkih profila.

(2)Lozinka i detalji računa

Svaki korisnik dobit će korisničko ime i lozinku. Lozinka će se promijeniti nakon prve prijave. Korisnik je odgovoran za čuvanje povjerljivosti svoje lozinke, broja računa, ID -a i drugih podataka (ako ih ima) te za sve aktivnosti na korisničkom računu. Svako neovlašteno korištenje korisničkog računa ili drugo kršenje sigurnosti treba odmah prijaviti Panasonic -u. Registracija i/ili pretplata korisnika su osobni. Ne smije se otkriti niti učiniti dostupnim drugima. Svaki korisnik će se pobrinuti za urednog poslovnog čovjeka kako bi osigurao da trećim osobama neće pristupiti njegov korisnički račun. Pristup zaposlenikovom korisniku i drugom osoblju pod njegovom kontrolom je dopušten.

3. Uporaba Web stranice

(1) Sadržaj i drugi podaci koji se pojavljuju na web stranici pružaju se "KAKVI JESU". Panasonic ne jamči, bilo izričito ili implicitno, u pogledu točnosti, korisnosti ili sigurnosti bilo kojeg sadržaja ili drugih podataka koji se pojavljuju na web stranici.

(2) Sadržaj je dostupan samo u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti Panasonica. Panasonic nastoji osigurati dostupnost web stranice bez prekida, međutim, Panasonic zadržava pravo promijeniti ili prekinuti bilo koji ili sve elemente web stranice, uključujući njegovu strukturu, uvjete korištenja, URL i sadržaj ili druge podatke bez prethodne najave, posebno za tehničke ili operativne razloga.

(3) Korisnici ne smiju sakupljati, pohranjivati i koristiti osobne podatke drugih korisnika internetske stranice, osim ukoliko su drugi korisnici izrazili svoju suglasnost.

(4) Korisnici moraju prikladno koristiti sadržaj internetske stranice u svakom trenutku.

(5) Tamo gdje se korisnici prijavljuju kako bi dobili pristup web stranici ili njenom dijelu, gdje Panasonic nudi opciju 'odjave', 'izlaz' (ili slično), korisnici se obvezuju odjaviti se i napustiti svoj račun na kraju svake sesije. Panasonic zadržava pravo odjave korisnika čiji su računi neaktivni dulje vrijeme.

4. Intelektualno vlasništvo i prava korištenja

(1) Sadržaji kao što su tekst, fotografije, slike, softveri, zaštitni znaci, logotipi i imena proizvoda na internetskoj stranici intelektualno su vlasništvo tvrtke Panasonic ili tvrtka Panasonic ima licencu za njihovu uporabu.

(2) Panasonic korisnicima dodjeljuje besplatno, ne-ekskluzivno i ne-prijenosno pravo koristiti sadržaj za komercijalne svrhe bez prava na izmjene ili modifikacije materijala na bilo koji način, te brisanje ili izmjene obavijesti o zaštiti autorskih prava ili zaštitnim znacima. Korisnici mogu prenijeti i prikazivati sadržaje na svojim računalnima zaslonima za neposrednu uporabu i tiskanje. Korisnici primaju neograničeno pravo na uporabu takvog sadržaja. No korisnici ne smiju kopirati, distribuirati,

(3) U slučaju prekida ovog ugovora korisnici moraju prekinuti uporabu sadržaja internetske stranice, izuzev ukoliko je načinjen odvojen ugovor za uporabu takvog sadržaja ili je sadržaj učitan i ispisan sukladno odredbi 4 (2) gore.

5. Podizanje sadržaja i materijala na Web stranicu

(1) Ako i kad god koristite značajku koja vam omogućuje postavljanje materijala ili objavljivanje sadržaja na web stranicu, takav materijal ili sadržaj ne smije biti nezakonit, uvredljiv, uvredljiv, nepristojan, klevetnički, opsceni ili prijeteći, niti kršiti autorska prava, zaštitni znak , povjerenje, privatnost ili bilo koje drugo pravo, ili je na neki drugi način štetno za treće strane, neprihvatljivo, ili koje se sastoji ili sadrži softverske viruse, političku kampanju, komercijalno prikupljanje, lančana pisma, masovnu poštu ili bilo kakvu "neželjenu poštu". Jamčite da je svaki takav doprinos u skladu s gore navedenim i obeštećujete Panasonic za svako kršenje tog jamstva.

(2) Materijal koji prenesete na našu internetsku stranicu, smatra se kao ne-povjerljiv i ne-vlasnički, te Panasonic ima pravo koristiti ga, kopirati, distribuirati i objelodaniti trećim stranama u bilo koju svrhu. Panasonic također ima pravo razotkriti vaš identitet bilo kojoj trećoj osobi koja tvrdi da materijali, koje ste vi objavili ili prenijeli na internetsku stranicu, predstavljaju kršenje njihovih prava intelektualnog vlasništva ili njihovog prava na privatnost.

(3) Panasonic nije odgovoran ili obvezan nijednoj trećoj strani za sadržaj ili točnost materijala koje objavite Vi ili drugi korisnici internetske stranice.

(4) Panasonic ima pravo ukloniti bilo koji materijal ili objavu koju objavite na web stranici ako, prema mišljenju Panasonica, takav materijal nije u skladu sa standardima sadržaja navedenim u točki 5 (1) gore

6. Software and Tools provided on this Website

For any software and web application based tools available on this website and other websites controlled by Panasonic Marketing Europe GmbH which are linked by this website (together “Software”) the following shall apply in addition to these Terms unless otherwise stipulated by the respective terms provided with the Software.

Any Software on this Website is provided as is without any warranty obligation or guarantee. In particular without limiting the foregoing, Panasonic does not warrant an error-free or uninterrupted performance of any Software, and the Software shall not be deemed fit for any purpose.

Any result or whatsoever provided by the Software on this website shall be for information only. Panasonic does not take over any responsibility for the accuracy of any information, result or whatsoever processed or obtained through any Software provided on this website.

Panasonic reserves the right to change any content of this website and any Software at any time without prior notice. In particular without limiting the foregoing, Panasonic reserves the right to remove, change or otherwise make disposal of any Software on this Website.

Third Party Links

The offer on this Website contains links to external websites of third parties, on whose contents we have no influence nor any control. Therefore, we cannot assume any liability or warranty for these external contents.

The respective provider or operator of such third party website is always solely responsible for the content of the linked pages. Please note, a continuous review of the contents of the linked third party websites is not reasonable without indication to a violation of the law.

If we become aware of any infringements, we will remove such links immediately.

7. Suspenzija prava pristupa

Ako Panasonic ima razloga vjerovati da se korisnik ne pridržava bilo koje odredbe ovih Uvjeta poslovanja ili krši druge zakonske odredbe u vezi s web lokacijom, Panasonic može suspendirati korisnikov pristup web stranici. Panasonic će obavijestiti korisnika putem e -pošte o obustavi i razlozima za to.

8. Obveza

(1) Sadržaji internetske stranice su ponuđeni besplatno. Panasonic ne preuzima nikakvu odgovornost za ponašanje, za koje je odgovoran, osim ukoliko je učinjeno namjerno ili zbog velikog nemara ili u slučaju fizičke štete.

(2) Materijal, prikazan na našoj internetskoj stranici, ponuđen je bez ikakvih garancija, uvjeta ili jamstava o točnosti. Budući da se naši proizvodi neprekidno razvijaju, informacije na ovoj internetskoj stranici mogu sadržati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. Podaci se mogu promijeniti ili objaviti bez prethodne najave. Panasonic također može poboljšati i/ili promijeniti proizvode i/ili programe, koji su opisani u tim informacijama, u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

(3) Unatoč Panasonicovom nastojanju da osigura dostupnost internetske stranice 24 sata dnevno, Panasonic nije odgovoran ukoliko internetska stranica iz bilo kojeg razloga u određeno vrijeme ili u određenom razdoblju nije dostupna. Pristup našoj internetskoj stranici povremeno može biti privremeno i bez prethodne obavijesti obustavljen.

9. Otkaz

Obe ugovorne strane mogu raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku u pisanom obliku bez prethodne najave.

10. Promjena

Panasonic zadržava pravo revidirati ove uvjete u bilo kojem trenutku, dopunjavajući ovu stranicu čak i unutar postojećih ugovornih odnosa. Panasonic će putem e-maila korisnike obavijestiti najmanje 30 (trideset) dana prije implementacije izmjena.

Ukoliko korisnik ne osporava izmjene u roku 14 (četrnaest) dana nakon primitka, izmjene će postati valjane od dana nakon zadnjeg dana 14-dnevnog roka za osporavanje. Ukoliko korisnik osporava izmjene, ugovor ostaje važeći sukladno njegovim originalnim uvjetima.

11. Nadležnost

Sudovi u Hamburgu, Njemačka, imaju ekskluzivnu nadležnost za sve parnice ili zahtjeve koji proizlaze iz uporabe ili su vezani uz uporabu naše internetske stranice.

12. Razno

Ukoliko se pokaže da je bilo koja odredba ili njen dio u ovom ugovoru nevažeća, ostale odredbe ostaju važeće, dok će se nevažeća odredba zamijeniti odredbom koja odražava obostrane namjere stranaka i odgovarajuće uvažava zakonske zahtjeve.

13. Pitanja u vezi Web stranice

Please contact us at proclub@eu.panasonic.com to submit any questions or comments you may have regarding the Website.

Budite u toku


Autorsko pravo © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH Sva prava pridržana