Teisės ir sąlygos

These terms of use (referred to below as 'The Terms of Use') are applicable to the website www.panasonicPROclub.com (the 'Website') owned and operated by Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Germany and its group companies and subsidiaries (referred to collectively below as 'Panasonic').

Naudodamiesi mūsų tinklaviete, Jūs nurodote, kad sutinkate su šia naudojimosi tvarka ir kad sutinkate jos laikytis.

1. Accessing the Website

(1) Kad būtų suteikta prieiga prie Svetainės, būtina prisiregistruoti naudotoju.

(2) Registruotis gali Europos įmonės ir specialistai, vykdantys veiklą šildymo ir (arba) kondicionavimo versle. Fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų. Įmones privalo registruoti sutartis sudaryti galintis ir teisiškai įgaliotas fizinis asmuo.

(3) Registruojantis būtina pateikti

a. Company Name (if applicable)
b. Pavardė, Vardas
c. Profession / Function
d. Date of Birth of registering natural person
e. Business Address
f. Business Phone Number
g. Business Fax Number
h. Business Email Address

Užsiregistravus bus patikrinta, ar duomenys yra išsamūs ir juose nėra akivaizdžių klaidų. Jei juose nėra akivaizdžių klaidų, paprastai registracija patvirtinama be reikalo nedelsiant ir Naudotojui atidaroma naudotojo paskyra. Apie registracijos būseną „Panasonic“ praneš el. paštu.

(4) You agree to notify Panasonic immediately of any changes which are relevant to your registration by sending an email to proclub@eu.panasonic.com

(5)Panasonic reserves the right to refuse registration as a User or to terminate or suspend User's account (if any) at our discretion, including but not limited to situations where in our opinion details are not correct, current, or complete, or if in our opinion such action would be appropriate (including where it suspects the registration of multiple accounts/User profiles by the same individual).

(6)Jei Svetainėje veikia funkcija, leidžianti Naudotojui įkelti Naudotojo profilį, „Panasonic“ reguliariai jo netikrina tada, kai buvo atlikta profilio patikra registracijos metu. „Panasonic“ negarantuoja Naudotojų profilių teisingumo ir užbaigtumo.

(2)Slaptažodžiai ir paskyros informacija

3. Svetainės naudojimas

(1) Svetainės turinys ir kita informacija pateikiami esamos būklės. „Panasonic“ tiesiogiai ar netiesiogiai neatsako ir negarantuoja už turinio ar kitos Svetainėje pateiktos informacijos tikslumą, naudingumą ar tikrumą.

(2) The contents are only available within the technical and operating capabilities of Panasonic. Panasonic strives to secure the Website's availability without interruption, however, Panasonic reserves the right to change or discontinue any or all elements of the Website, including its structure, usage conditions, URL, and content or other information without prior notice especially for technical or operational reasons.

(3) Naudotojams draudžiama kaupti, saugoti ir naudoti kitų Svetainės Naudotojų asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai kiti Naudotojai tam davė sutikimą.

(4) Naudotojai privalo visada tinkamai naudoti Svetainės turinį.

(5) Ten, kur Naudotojai prisijungia, kad galėtų pasinaudoti prieiga prie Svetainės ar jos dalies, ir ten, kur „Panasonic“ suteikia galimybę „atsijungti“, „išeiti“ ar pan., kiekvieno seanso pabaigoje Naudotojai atsijungia ir išeina iš savo paskyros. „Panasonic“ pasilieka teisę atjungti Naudotojus, kurių paskyros ilgesnį laiką buvo neaktyvios.

4. Intellectual Property and Utilization Rights

(1) Svetainės turinys, pvz., , tekstas, nuotraukos, vaizdai, programinė įranga, prekės ženklas, logotipai ir produktų pavadinimai yra „Panasonic“ intelektinė nuosavybė arba yra licencijuota „Panasonic“.

(2) „Panasonic“ suteikia Naudotojams nemokamą, neišskirtinę ir neperduodamą teisę komerciniais tikslais naudotis turiniu be teisės tobulinti ar keisti medžiagą, taip pat be teisės pašalinti ir keisti informaciją apie autoriaus teises ir prekės ženklą. Naudotojai gali atsisiųsti ir peržiūrėti turinį savo kompiuterių ekranuose, norėdami juo nedelsdami pasinaudoti ar atsispausdinti. Naudotojams suteikiama teisė neterminuotai ir neribotai naudotis tokiu turiniu. Vis dėlto Naudotojas negali turinio kopij

(3) Nutraukus šią Sutartį, Naudotojai privalo daugiau nesinaudoti Svetainės turiniu, išskyrus atvejus, kai buvo patvirtintas atskiras susitarimas dėl tokio turinio naudojimo arba turinys buvo atsisiųstas ir atspausdintas nepažeidžiant prieš tai pateikto 4 (2) punkto nuostatų.

5. Turinio ar medžiagos įkėlimas į svetainę

(1) If and whenever you make use of a feature that allows you to upload material or post content to the Website, such material or content must not be illegal, offensive, abusive, indecent, defamatory, obscene or menacing, or in breach of copyright, trademark, confidence, privacy or any other right, or is otherwise injurious to third parties, or objectionable, or which consists of or contains software viruses, political campaigning, commercial solicitation, chain letters, mass mailings or any 'spam' . You warrant that any such contribution does comply with the above, and you indemnify Panasonic for any breach of that warranty.

(2) Medžiaga, kurią įkelsite į mūsų Svetainę, bus laikoma nekonfidencialia ir nepriklausančia išskirtinai Jums, o „Panasonic“ turės teisę šią medžiagą bet kokiu tikslu naudoti, kopijuoti, platinti ir atskleisti trečiosioms šalims. „Panasonic“ taip pat turi teisę atskleisti Jūsų tapatybę trečiosioms šalims, kurios tvirtina, kad Svetainėje Jūsų paskelbta ar į ją įkelta medžiaga pažeidžia jų intelektinės nuosavybės teises arba jų teisę į privatumą.

(3) „Panasonic“ neatsako trečiosioms šalims už turinį arba Jūsų ar kitų Svetainės naudotojų paskelbtos medžiagos tikslumą.

(4) Panasonic has the right to remove any material or posting you make on the Website if, in Panasonic's opinion, such material does not comply with the content standards set out in clause 5 (1) above.

6. Software and Tools provided on this Website

For any software and web application based tools available on this website and other websites controlled by Panasonic Marketing Europe GmbH which are linked by this website (together “Software”) the following shall apply in addition to these Terms unless otherwise stipulated by the respective terms provided with the Software.

Any Software on this Website is provided as is without any warranty obligation or guarantee. In particular without limiting the foregoing, Panasonic does not warrant an error-free or uninterrupted performance of any Software, and the Software shall not be deemed fit for any purpose.

Any result or whatsoever provided by the Software on this website shall be for information only. Panasonic does not take over any responsibility for the accuracy of any information, result or whatsoever processed or obtained through any Software provided on this website.

Panasonic reserves the right to change any content of this website and any Software at any time without prior notice. In particular without limiting the foregoing, Panasonic reserves the right to remove, change or otherwise make disposal of any Software on this Website.

Third Party Links

The offer on this Website contains links to external websites of third parties, on whose contents we have no influence nor any control. Therefore, we cannot assume any liability or warranty for these external contents.

The respective provider or operator of such third party website is always solely responsible for the content of the linked pages. Please note, a continuous review of the contents of the linked third party websites is not reasonable without indication to a violation of the law.

If we become aware of any infringements, we will remove such links immediately.

7. Suspension of access rights

If Panasonic has reason to believe that User does not comply with any of the provisions in these Terms and Conditions or is in breach of other legal provisions in connection with the Website, Panasonic may suspend the User's access to the Website. Panasonic will inform the User via Email about the Suspension and the reasons therefore.

8. Liability

(1) Svetainės turinys pateikiamas nemokamai. Bendrovė „Panasonic“ neprisiima jokių įsipareigojimų dėl veikos, už kurią ji yra atsakinga, išskyrus atvejus, jei ji buvo padaryta tyčia arba dėl didelio neatsargumo arba žalos sveikatai atveju.

(2) Mūsų svetainėje medžiaga pateikiama negarantuojant ir neįsipareigojant dėl jos tikslumo. Dėl nuolatinio mūsų gaminių tobulinimo, šioje Svetainėje pateikiamoje informacijoje gali būti techninio pobūdžio netikslumų ar spausdinimo klaidų. Informacija gali būti keičiama ar naujinama apie tai iš anksto nepranešus. „Panasonic“ taip pat bet kuriuo metu gali, apie tai iš anksto nepranešusi, tobulinti ir (arba) keisti gaminius ir (arba) programas, aprašytas šioje informacijoje.

(3) Nors „Panasonic“ stengiasi užtikrinti, kad Svetainė būtų pasiekiama 24 valandas per parą, „Panasonic“ neatsako, jei dėl tam tikros priežasties tam tikru metu mūsų Svetainė kurį laiką bus nepasiekiama. Kartais prieiga prie mūsų Svetainės gali būti laikinai sustabdyta apie tai iš anksto nepranešus.

9. Termination

Abi pusės gali bet kuriuo metu raštu nutraukti šią Sutartį apie tai iš anksto nepranešusios.

10. Variation

„Panasonic“ pasilieka sau teisę bet kuriuo metu keisti naudojimo tvarką keisdama šį puslapį netgi esant galiojantiems sutartiniams santykiams. Apie pakeitimus „Panasonic“ praneš Naudotojams el. paštu likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimčiai) dienų iki pakeitimų įsigaliojimo.

Jei gavęs pranešimą per 14 (keturiolika) dienų Naudotojas nepareikš prieštaravimo dėl pakeitimo, pakeitimas įsigalios kitą dieną nuo tada, kai pasibaigs 14 dienų prieštaravimo pateikimo laikotarpis. Jei Naudotojas prieštarauja pakeitimui, sutartis toliau galios vadovaujantis iki šiol galiojusia tvarka ir sąlygomis.

11. Jurisdiction

Išskirtinė jurisdikcija nagrinėti ieškinius ir ginčus, kylančius dėl arba susijusius su mūsų svetainės naudojimu, perduota Hamburgo (Vokietija) teismams.

12. Miscellaneous

Jei kuri nors šios Sutarties nuostatų dalis būtų negaliojanti, visos kitos nuostatos ir toliau galios, o negaliojančios nuostatos bus pakeistos nuostatomis, kurios atitinka bendrus šalių ketinimus ir tinkamai įtvirtina teisės aktų reikalavimus.

13. Užklausos apie svetainę

Please contact us at proclub@eu.panasonic.com to submit any questions or comments you may have regarding the Website.

Gaukite naujausią informaciją


Autorių teisės © 2023 „Panasonic Marketing Europe GmbH“. Visos teisės saugomos