Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden (hieronder aangeduid als 'algemene voorwaarden') zijn van toepassing op de website www.panasonicproclub.com (aangeduid als 'website') die eigendom is en onder beheer staat van Panasonic Marketing Europe GmbH (Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden in Duitsland), andere bedrijven in de Panasonic groep en dochterbedrijven (collectief aangeduid als 'Panasonic')

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en geeft u aan deze te zullen respecteren.

1. Toegang tot de website

(1) Om toegang te krijgen tot de website dienen gebruikers zich te registreren.

(2) Bedrijven en professionals die actief zijn in de Europese verwarmings- ventilatie- en airconditioningsector kunnen zich registreren voor deze website. Personen moeten tenminste 18 jaar oud zijn. Bedrijven moeten contractueel geregistreerd zijn door een juridisch representatief persoon.

(3) Deze registratie vereist u de volgende informatie op te geven:

a. Firma naam (indien van toepassing)
b. Achternaam, Voornaam
c. Beroep / Functie
d. Geboortedatum
e. Zakelijk adres
f. Zakelijk telefoon nummer
g. Zakelijk Fax nummer
h. Zakelijk e-mailadres

Na de registratie worden de door u ingevulde gegevens gecontroleerd op volledigheid en correctheid. Indien geen fouten worden aangetroffen wordt de registratie zonder vertraging afgerond en het account voor de gebruiker geopend. Panasonic stelt u van de status van uw registratie op de hoogte via e-mail.

(4) U gaat akkoord Panasonic direct via e-mail op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die relevant zijn voor uw registratie nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com

(5)Panasonic heeft het recht een registratie te weigeren of het account van een gebruiker te blokkeren of verwijderen. Dit kunnen wij onder andere doen als wij van mening zijn dat u onjuiste gegevens heeft ingevuld of bepaalde gegevens achterwege heeft gelaten. Ook als wij om andere reden het noodzakelijk achten uw account te weigeren, blokkeren of verwijderen hebben wij hiertoe het recht (bijvoorbeeld wanneer wordt vermoedt dat één gebruiker meerdere accounts heeft aangemaakt).

(6)Indien de website een functionaliteit bevat die de gebruiker in staat stelt een gebruikersprofiel te uploaden controleert Panasonic deze profielen niet na de eerste beoordeling tijdens de registratie. Panasonic is dan ook niet verantwoordelijk voor de correctheid of volledigheid van gebruikersprofielen.

(2)Wachtwoord en account

Iedere gebruiker ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit wachtwoord moet na de eerste keer inloggen direct worden gewijzigd. De gebruikers is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zowel zijn wachtwoord, accountnummer, identiteit als andere details en voor alle activiteiten die met het account worden uitgevoerd. Ongeautoriseerd gebruik van een gebruikersaccount of beveiligingsproblemen moeten direct aan Panasonic worden doorgegeven. De registratie of het abonnement van een gebruiker is persoonlijk. Hierover mag dan ook geen informatie beschikbaar worden gesteld aan andere gebruiker. Ook mag het account niet worden gedeeld.

3. Gebruik van de website

(1) De content en andere informatie die op de website verschijnt worden kant-en-klaar aangeleverd. Panasonic biedt geen garantie, wordt explicities en implicities, voor de nauwkeurigheid, zinvolheid als zekerheid van content of andere informatie die op de website wordt gepubliceerd.

(2) De content is alleen beschikbaar binnen de technische en operationele mogelijkheden van Panasonic. Panasonic streeft om de beschikbaarheid van de website zonder onderbrekingen te garanderen. Panasonic behoudt zich echter het recht voor enkele of alle elementen van de website te veranderen of uit de lucht te halen. Het gaat hierbij onder andere om de structuur, de gebruiksvoorwaarden, URL, content en andere informatie. Hiervoor hoeft vooraf geen aankondiging te worden gegaan, zeker als deze wijzigingen door technische of operationele redenen worden uitgevoerd.

(3) Gebruikers mogen persoonlijke informatie over andere gebruikers niet verzamelen, opslaan of gebruiken, tenzij deze gebruikers hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven.

(4) Gebruikers zijn verplicht de content op de website te allen tijde correct te gebruiken.

(5) Op plekken waar gebruiker inloggen om de website of delen daarvan te kunnen bereiken biedt Panasonic een uitlogfunctie of een vergelijkbare optie. Gebruikers moeten aan het eind van iedere sessie uitloggen uit hun account. Panasonic heeft het recht gebruikers uit te loggen indien zij langere tijd inactief zijn.

4. Intellectueel eigendom en het gebruik hiervan

(1) Content zoals tekst, foto's, afbeeldingen, software, merknamen, logo's en productnamen op de website zijn het intellectueel eigendom van of zijn geregistreerd door Panasonic.

(2) Panasonic biedt gebruikers gratis het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om deze content voor commerciële doeleinden te gebruiken. Het materiaal mag echter niet worden aangepast of gewijzigd op welke manier dan ook. Ook is het niet toegestaan meldingen over auteursrechten, merknamen of copyright-rechten te verwijderen. Gebruikers mogen content downloaden en tonen op hun computerschermen voor onmiddellijk gebruik of om deze uit te printen. Gebruikers ontvangen het onbeperkte en ongelimiteerde recht dergelijke content te gebruiken. Gebruikers mogen content echter niet kopiëren, distribueren, publiceren, tonen, uitzenden, openbaar maken of reproduceren, tenzij zij hier expliciet toestemming voor hebben. Het gebruik van sommige content kan een losse overeenkomst vereisen, die gebruikers zullen moeten aanvragen voor zij van de content gebruik maken.

(3) Indien deze overeenkomst wordt opgeheven moeten gebruikers het gebruik van content van de website op andere plek stilleggen, tenzij een aparte overeenkomst is afgesloten voor het gebruik van dergelijke content of de content is gedownload en geprint in overeenstemming met clausule 4. De clausule kan hierboven worden gevonden.

5. Het uploaden van content of materiaal naar de website

(1) Als u gebruik maakt van een feature die u in staat stelt materiaal te uploaden of content op de website te plaatsen mag dit materiaal nooit illegaal, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of dreigend zijn. Ook mag het materiaal geen inbreuk maken op auteursrechten, merkrechten, vertrouwelijkheid, privacy of andere rechten. Het is niet toegestaan content te plaatsen die derde partijen schade toebrengt of waar derde partijen bezwaar op hebben. Materiaal dat virussen bevatten, een politieke tint heeft, een commerciële uiting bevat, 'kettingmails' of een vorm van spam bevat mag niet op de website worden geplaatst.

(2) Materiaal dat wordt geupload naar onze website is in onze ogen niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Panasonic houdt zich dan ook het recht voor alle content te gebruiken, kopiëren, distribueren en verspreiden naar derde partijen. Panasonic heeft het recht uw identiteit aan een derde partij te onthullen indien deze claimt dat het materiaal dat door u is geupload of op de website is geplaatst inbreuk maakt op zijn of haar intellectuele eigendom of recht op privacy.

(3) Derde partijen kunnen Panasonic niet verantwoordelijk of aansprakelijk houden voor content of de nauwkeurig van materiaal dat door u of andere gebruikers op de website is geplaatst.

(4) Panasonic heeft het recht ieder materiaal en ieder bericht dat u plaatst op de website te verwijderen als Panasonic van mening is dat de content niet overeenkomt met de contentstandaarden die in clausule 5 zijn beschreven. Clausule 5 is hierboven te vinden.

6. Software en tools aangeboden op deze website

Op iedere software- en webapplicatie-gebaseerde tool beschikbaar op deze website en andere websites die beheerd worden door Panasonic Marketing Europe GmbH waarnaar vanaf deze website wordt verwezen (samen "Software") zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij anders vermeld in de respectievelijk voorwaarden van de software.

Iedere software op deze website wordt in zijn huidige staat aangeboden, zonder garantieverplichtingen of garanties. Specifiek en zonder beperkingen op te leggen aan het voorgaande, accepteert Panasonic geen verantwoordelijkheid voor een probleemloze en onverstoorde prestatie van welke software dan ook. Ook wordt de software niet geschikt geacht voor welk doeleinden dan ook.

Ieder resultaat of ander gegevens dat de software op deze website oplevert is uitsluitend voor informatiedoeleinden bedoeld. Panasonic neemt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van deze informatie, resultaten of andere verwerkte of verkregen gegevens via welke software dan ook op deze website.

Panasonic behoudt het recht om content op deze website en iedere software te wijzigen, zonder hiervoor vooraf te informeren. Specifiek en zonder beperkingen op te leggen aan het voorgaande, behoudt Panasonic het recht iedere software op zijn website te verwijderen, aan te passen of op andere wijze in te zetten.

Externe links

Het aanbod op deze website omvat links naar externe websites of derde partijen, op wiens content wij geen invloed of controle hebben. Wij zijn daardoor niet verantwoordelijk voor deze externe content.

De provider of operator van een externe website is altijd volledig aansprakelijk voor de content op de gelinkte pagina's. Let op: een continue review van de contents van de gekoppelde externe websites is niet redelijk zonder indicatie van een wetsovertreding.

Indien wij op de hoogte zijn van inbreuk op rechten, verwijderen wij dergelijke links direct.

7. Blokkeren van toegangsrechten

Indien Panasonic reden heeft te denken dat een gebruiker niet voldoet met de regels die in de algemene voorwaarden zijn opgesteld of andere voorwaarden die met de website te maken hebben breekt mag Panasonic een gebruiker toegang tot de website ontzeggen. Panasonic stelt de gebruiker hiervan via e-mail op de hoogte, waarbij ook de redenen uiteen worden gezet.

8. Aansprakelijkheid

(1) Content op de website worden gratis aangeleverd. Panasonic acht zichzelf niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, tenzij deze doelbewust of door grove nalatigheid hebben kunnen plaatsvinden of er sprake is van fysieke schade.

(2) Het materiaal dat op onze website wordt getoond wordt geleverd zonder enige garanties of voorwaarden op het gebied van nauwkeurigheid. Door de constante evolutie van onze producten kan informatie op deze website technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Informatie kan dan ook zonder mededeling worden gewijzigd of geüpdatet. Panasonic brengt daarnaast verbeteren of veranderingen aan in zowel producten als programma's die in deze informatie worden beschreven, zonder hierover mededelingen te doen.

(3) Panasonic streeft na dat zijn website 24 uur per dag beschikbaar is. Het bedrijf is echter niet aansprakelijk als de website om wat voor reden dan ook enige tijd onbereikbaar is. De bereikbaarheid tot de website kan zonder aankondiging tijdelijk worden onderbroken.

9. Beeindiging

Beide partijen kunnen deze overeenkomst op ieder moment schriftelijk verbreken, zonder hiervoor van te voren een aankondiging te doen.

10. Variatie

Panasonic heeft het recht de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen, ook voor bestaande relaties. Panasonic stelt gebruikers hiervoor tenminste dertig dagen van te voren via e-mail op de hoogte van alle geplande wijzigingen.

Een gebruiker heeft na ontvangst 14 dagen de tijd bezwaar te maken tegen de wijzigingen. De wijzigingen worden op de dag na de laatste dag van deze 14-daagse bezwaarperiode direct geldig. Indien een gebruiker bezwaar maakt tegen de wijzigingen wordt het contract voortgezet met de originele algemene voorwaarden.

11. Jurisdictie

De rechtbank in Hamburg, Duitsland heeft de exclusieve jurisdictie over iedere claim of ieder meningsverschil dat ontstaat door of in relatie met het gebruik van onze website.

12. Diversen

Indien blijkt dat enig deel van deze overeenkomst ongeldig is blijven de overige delen wel geldig. De ongeldig verklaarde sectie van de overeenkomst wordt vervangen door nieuwe regels, die de gezamenlijk intenties van beide partijen vertegenwoordigen en voldoen aan alle juridische eisen.

13. Informatie over de website

Neem contact met ons op via nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com indien u vragen of opmerking heeft over de website.

Blijf up-to-date


Auteursrecht © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH Alle rechten voorbehouden