Pravila in pogoji uporabe

Ti pogoji uporabe (v nadaljevanju "Pogoji uporabe") veljajo na spletnem mestu www.panasonicPROclub.com ("Spletna stran"), ki je v lasti in upravljanju Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Nemčija in njene skupine in hčerinske družbe (v nadaljevanju skupaj imenovano „Panasonic“).

Z uporabo našega spletnega mesta potrjujete, da sprejemate pogoje uporabe se z njimi strinjate in jih boste upoštevali.

1. Dostop do spletnega mesta

(1) Za dostop do spletnega mesta je potrebna registracija kot "Uporabnik".

(2) Registracija je odprta za podjetja in strokovnjake v podjetjih za ogrevanje in / ali hlajenje v Evropi. Fizične osebe morajo biti stare najmanj 18 let. Podjetja mora registrirati pogodbeno sposobna in pravno pooblaščena zastopniška fizična oseba.

(3) Registracija zahteva

a. Ime podjetja
b. Priimek in ime
c. Poklic / funkcija
d. Datum rojstva
e. Naslov podjetja
f. Telefonska številka podjetja
g. Faks številka podjetja
h. E-poštni naslov podjetja

Po registraciji bodo podatki preverjeni glede popolnosti in navidezne pravilnosti. Če očitnih napak ni, bo registracija običajno sprejeta brez nepotrebnega odlašanja in uporabniku se odpre uporabniški račun. Panasonic bo po elektronski pošti obvestil o statusu registracije.

(4) Strinjate se, da boste takoj poslali e-poštno sporočilo o vseh spremembah, ki so pomembne za vašo registracijo proclub@eu.panasonic.com

(5)Panasonic si pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne registracijo kot uporabnik ali ukine ali začasno ukine uporabnikov račun (če obstaja), vključno s položaji, ki po našem mnenju niso pravilni in popolni ali če po našem mnenju niso pravilni. Takšno dejanje bi bilo primerno (vključno s sumom na registracijo več računov / uporabniških profilov s strani istega posameznika).

(6)Če spletno mesto vsebuje funkcijo, ki uporabniku omogoča nalaganje uporabniškega profila, Panasonic ne preverja profilov po prvem pregledu ob registraciji. Panasonic ne sprejema nobene garancije za pravilnost in popolnost uporabniških profilov.

(2)Gesla in podrobnosti računa

Vsak uporabnik bo prejel uporabniško ime in geslo. Geslo priporočamo, da se spremeni po prvi prijavi. Uporabnik je odgovoren za ohranjanje zaupnosti svojega gesla, številke računa, osebne izkaznice in drugih podrobnosti (če obstajajo) ter za vse dejavnosti pod uporabnikovim računom. Vsako nepooblaščeno uporabo uporabniškega računa ali drugo kršitev varnosti je treba takoj sporočiti Panasonic-u. Registracija in / ali naročnina uporabnika sta osebni. Ne sme ga razkriti ali dati na voljo drugim. Vsak uporabnik mora skrbeti, da nobena tretja oseba ne bo dostopala do njegovega uporabniškega računa. Dostop uporabnikov in drugega osebja pod nadzorom uporabnika je dovoljen.

3. Uporaba spletnega mesta

(1) Vsebina in druge informacije, ki se pojavljajo na spletnem mestu, so na voljo "KOT JE". Panasonic ne jamči za izrecno ali implicitno jamstvo za točnost, uporabnost ali gotovost katere koli vsebine ali drugih informacij, ki se pojavljajo na spletnem mestu.

(2) Vsebine so na voljo samo v okviru tehničnih in operativnih zmogljivosti Panasonic-a. Panasonic si prizadeva zagotoviti dostopnost spletnega mesta brez prekinitve, vendar si Panasonic pridržuje pravico do spremembe ali ukinitve katerega koli ali vseh elementov spletnega mesta, vključno z njegovo strukturo, pogoji uporabe, URL in vsebino ali drugimi informacijami brez predhodnega obvestila, zlasti zaradi tehničnih ali operativnih razloge.

(3) Uporabniki ne smejo zbirati, shranjevati in uporabljati osebnih podatkov drugih uporabnikov spletnega mesta, razen če drugi uporabniki niso navedli soglasja.

(4) Uporabniki morajo ves čas pravilno uporabljati vsebino spletnega mesta.

(5) Kadar se uporabniki prijavijo, da dobijo dostop do spletnega mesta ali njegovega dela, kjer Panasonic ponuja možnost "odjava", "izhod" (ali podobno), se uporabniki zavežejo, da se bodo na koncu prijavili in izstopili iz svojega računa in vsake seje. Panasonic si pridržuje pravico do odjave uporabnikov, katerih računi so dalj časa neaktivni.

4. Intelektualna lastnina in uporaba pravic

(1) Vsebine, kot so besedilo, fotografije, slike, programska oprema, blagovne znamke, logotipi in imena izdelkov na spletnem mestu, so intelektualna lastnina družbe Panasonic ali so zanje licencirane.

(2) Panasonic daje uporabnikom brezplačno in neprenosljivo pravico do uporabe vsebine v komercialne namene, ne da bi na kakršen koli način spreminjali ali spreminjali gradivo, niti izbrisali ali spreminjali nobenega obvestila o avtorskih pravicah ali zaščitnem znaku. Uporabniki si lahko prenesejo vsebino in se na zaslonih računalnika prikažejo za takojšnjo uporabo in tiskanje. Uporabniki prejmejo neomejeno pravico uporabe takšnih vsebin. Uporabniki pa ne smejo kopirati, distribuirati, objavljati, razstavljati, prikazovati, predvajati, javno dajati na voljo niti reproducirati vsebine, razen če ni izrecno določeno drugače. Nekatere vsebine bodo morda zahtevale ločeno pogodbo, s katero se bodo uporabniki pred uporabo morali strinjati.

(3) Po prenehanju te pogodbe morajo uporabniki prenehati uporabljati vsebino spletnega mesta, razen če je bila za uporabo takšne vsebine ali vsebine sklenjena ločena pogodba in natisnjena v skladu z zgornjo določbo 4 (2).

5. Nalaganje vsebine ali gradiva na spletni strani

(1) Če in kadarkoli uporabljate funkcijo, ki omogoča nalaganje gradiva ali objavljanje vsebine na spletno mesto, takšno gradivo ali vsebina ne sme biti nezakonita, žaljiva, zloraba, nespodobna, obrekovalna, nespodobna ali grozeča ali s kršitvijo avtorskih pravic, zaščitnega znaka , zaupanje, zasebnost ali katero koli drugo pravico ali je kako drugače škodljiva tretjim osebam ali je sporna ali je sestavljena iz ali vsebuje programske viruse, politično kampanjo, komercialno nagovarjanje, verižna pisma, množično pošiljanje ali kakršno koli 'nezaželeno pošto'. Zagotavljate, da je kakršen koli takšen prispevek skladen z zgoraj navedenim, in Panasonic povrnete kakršno koli kršitev te garancije.

(2) Vsak material, ki ga naložite na našo spletno stran, se šteje za nezaupno in nelastniško lastnino. Panasonic ga ima pravico uporabljati, kopirati, razširjati in razkriti tretjim osebam kakršno koli takšno gradivo za kakršne koli namene. Panasonic ima tudi pravico razkriti vašo identiteto tretji osebi, ki trdi, da kakršno koli gradivo, ki ste ga objavili ali naložili na spletno mesto, pomeni kršitev njihovih pravic intelektualne lastnine ali njihove pravice do zasebnosti.

(3) Panasonic ne bo odgovoren nobeni tretji osebi za vsebino ali točnost vseh gradiv, ki jih objavite vi ali kateri koli drug uporabnik spletnega mesta.

(4) Panasonic ima pravico odstraniti kakršno koli gradivo ali objavo, ki jo naredite na spletnem mestu, če po Panasonicovem mnenju takšno gradivo ni v skladu z vsebinskimi standardi, določenimi v zgornji točki 5 (1).

6. Software and Tools provided on this Website

For any software and web application based tools available on this website and other websites controlled by Panasonic Marketing Europe GmbH which are linked by this website (together “Software”) the following shall apply in addition to these Terms unless otherwise stipulated by the respective terms provided with the Software.

Any Software on this Website is provided as is without any warranty obligation or guarantee. In particular without limiting the foregoing, Panasonic does not warrant an error-free or uninterrupted performance of any Software, and the Software shall not be deemed fit for any purpose.

Any result or whatsoever provided by the Software on this website shall be for information only. Panasonic does not take over any responsibility for the accuracy of any information, result or whatsoever processed or obtained through any Software provided on this website.

Panasonic reserves the right to change any content of this website and any Software at any time without prior notice. In particular without limiting the foregoing, Panasonic reserves the right to remove, change or otherwise make disposal of any Software on this Website.

Third Party Links

The offer on this Website contains links to external websites of third parties, on whose contents we have no influence nor any control. Therefore, we cannot assume any liability or warranty for these external contents.

The respective provider or operator of such third party website is always solely responsible for the content of the linked pages. Please note, a continuous review of the contents of the linked third party websites is not reasonable without indication to a violation of the law.

If we become aware of any infringements, we will remove such links immediately.

7. Začasna ukinitev pravic dostopa

Če ima Panasonic razlog za domnevo, da uporabnik ne spoštuje nobene določbe teh pogojev ali krši druge zakonske določbe v zvezi s spletno stranjo, lahko Panasonic uporabniku onemogoči dostop do spletnega mesta. Panasonic bo uporabnika prek elektronske pošte obvestil o zaustavitvi in razlogih.

8. Odgovornost

(1) Vsebine na spletni strani so na voljo brezplačno. Panasonic ne prevzema nobene odgovornosti za ravnanje, za katero je odgovoren, razen če je povzročeno namerno ali iz hude malomarnosti ali v primerih fizične škode.

(2) Gradivo, prikazano na našem spletnem mestu, je zagotovljeno brez kakršnih koli zagotovil, pogojev ali garancij glede njegove točnosti. Zaradi nenehnega razvoja naših izdelkov lahko informacije na tej spletni strani vsebujejo tehnične netočnosti ali tipkarske napake. Informacije se lahko spremenijo ali dopolnijo brez predhodnega obvestila. Panasonic lahko kadar koli brez predhodnega obvestila izboljša in / ali spremeni izdelke in / ali programe, opisane v teh informacijah.

(3) Panasonic prizadeva zagotoviti, da je spletno mesto na voljo 24 ur na dan. Panasonic ne odgovarja, če iz katerega koli razloga naše spletno mesto ni na voljo kadar koli ali v katerem koli obdobju. Občasno lahko dostop do naše spletne strani začasno in brez predhodnega obvestila ustavimo.

9. Prekinitev

Obe stranki lahko ta sporazum kadarkoli v pisni obliki brez predhodnega obvestila prekineta.

10. Različica

Panasonic si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni pogoje uporabe s spremembami strani tudi v okviru obstoječih pogodbenih razmerij. Panasonic bo uporabnike obvestil najmanj 30 (trideset) dni pred uvedbo spremembe po e-pošti.

Če uporabnik ne bo nasprotoval spremembi v 14 (štirinajstih) dneh po prejemu, bo sprememba postala veljavna dan po zadnjem od 14-dnevnega obdobja ugovora. V primeru, da uporabnik ugovarja spremembi, se pogodba nadaljuje v skladu s prvotnimi pogoji.

11. Pristojnost

Sodišča v Hamburgu v Nemčiji bodo izključno pristojna za kakršne koli zahtevke in spore, ki izhajajo iz uporabe naše spletne strani ali so z njo povezani.

12. Razno

Če se katero koli določilo te pogodbe ali njegov del izkaže za neveljavno, ostanejo preostala določila v veljavi. Neveljavno določilo se nadomesti z določilom, ki odraža vzajemne namene pogodbenih strani in ustreza zakonskim predpisom.

13. Poizvedbe o spletni strani

Please contact us at proclub@eu.panasonic.com to submit any questions or comments you may have regarding the Website.

Bodite na tekočem


Avtorske pravice © 2024 Vse pravice pridržane pri Panasonic Marketing Europe GmbH