POGOJI UPORABE

These terms of use (referred to below as 'The Terms of Use') are applicable to the website www.panasonicPROclub.com (the 'Website') owned and operated by Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Germany and its group companies and subsidiaries (referred to collectively below as 'Panasonic').

Z uporabo našega spletnega mesta potrjujete, da sprejemate te pogoje uporabe, in soglašate, da boste ravnali v skladu z njimi.

1. dostopati do spletne strani

(1) Za dostop do spletnega mesta se morate registrirati kot »uporabnik«.

(2) Registrirajo se lahko podjetja in posamezniki s področja ogrevanja in/ali hlajenja v Evropi. Fizične osebe se lahko registrirajo le, če so dopolnile 18 let starosti. V imenu podjetja se mora registrirati fizična oseba, ki je pristojna za sklepanje pogodb in je zakoniti zastopnik podjetja.

(3) Podatki, potrebni za registracijo:

a. ime podjetja
b. priimek, ime
c. izobrazba / delovno mesto
d. Datum rojstva
e. naslov podjetja
f. službena telefonska številka
g. službena fax številka
h. služben elektronski naslov

Po registraciji bomo preverili celovitost in pravilnost podatkov. Če podatki ne vsebujejo očitne napake, se registracija običajno sprejme brez nepotrebnih zakasnitev, pri čemer se odpre uporabniški račun za uporabnika. Panasonic pošlje obvestilo o statusu registracije po elektronski pošti.

(4) Strinjate se, da takoj obvestite Panasonic za vse spremembe, ki so pomembne za vaše prijave po e-pošti na proclub@eu.panasonic.com

(5)Panasonic reserves the right to refuse registration as a User or to terminate or suspend User's account (if any) at our discretion, including but not limited to situations where in our opinion details are not correct, current, or complete, or if in our opinion such action would be appropriate (including where it suspects the registration of multiple accounts/User profiles by the same individual).

(6)Če spletno mesto ponuja funkcijo, ki uporabniku omogoča nalaganje uporabniškega profila, Panasonic profilov ne preverja redno, razen ob prvem preverjanju registracije. Panasonic ne jamči za pravilnost in popolnost uporabniških profilov.

(2)geslo in podatki računa

Each User will receive a user name and a password. The password shall be changed after the first login. The User is responsible for maintaining the confidentiality of his or her password, account number, ID and other details (if any) and for all activities under User's account. Any unauthorized use of User's account or other breach of security should be reported to Panasonic immediately. User's registration and/or subscription is personal. It may not be disclosed or made available to others. Each User shall use the care of an orderly businessman to secure that no third persons will access its user account. Access by the User's employees and other personnel under the User's control are permitted.

3. uporabi na spletni strani

(1) Vsebina in druge informacije v spletnem mestu so podane »KOT SO«. Panasonic ne ponuja nikakršnih zagotovil in jamstev, izrecnih ali naznačenih, za točnost, uporabnost ali zanesljivost katere koli vsebine ali drugih informacij, ki se pojavljajo v spletnem mestu.

(2) The contents are only available within the technical and operating capabilities of Panasonic. Panasonic strives to secure the Website's availability without interruption, however, Panasonic reserves the right to change or discontinue any or all elements of the Website, including its structure, usage conditions, URL, and content or other information without prior notice especially for technical or operational reasons.

(3) Uporabniki ne smejo zbirati, shranjevati in uporabljati podatkov drugih uporabnikov spletnega mesta, razen če so drugi uporabniki podali svoje soglasje.

(4) Uporabniki so dolžni vedno primerno uporabljati spletno mesto.

(5) Če se uporabniki prijavljajo z namenom pridobivanja dostopa do spletnega mesta ali njegovega dela, in tam, kjer Panasonic ponuja možnost odjave, izhoda (in podobno), se morajo uporabniki odjaviti iz svojega računa in ga zapustiti ob koncu vsake seje. Panasonic si pridržuje pravico do odjave uporabnikov, katerih računi so daljši čas nedejavni.

4. Intelektualne lastnine in uporabne pravice

(1) Vsebine, kot so besedilo, fotografije, slike, programska oprema, blagovne znamke in imena izdelkov, v spletnem mestu so Panasonicova intelektualna lastnina ali licencirani podjetju Panasonic.

(2) Panasonic uporabnikom podeljuje brezplačno, neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe vsebin za komercialne namene, brez pravice do spreminjanja gradiv na kakršen koli način, brisanja ali spreminjanja obvestila o avtorskih pravicah oziroma blagovni znamki. Uporabniki lahko prenesejo in prikažejo vsebine na svojih računalniških zaslonih za takojšnjo uporabo in tiskanje. Uporabniki prejmejo neomejeno pravico do uporabe tovrstne vsebine, vendar uporabniki ne smejo kopirati, razdeljevati, obja

(3) V primeru prekinitve te pogodbe morajo uporabniki prenehati z uporabo vsebin spletnega mesta, razen če je bila sklenjena posebna pogodba o uporabi teh vsebin ali pa je bila vsebina prenesena in natisnjena v skladu z določilom 4 (2) zgoraj.

5. Nalaganje vsebine ali gradiva na spletni strani

(1) If and whenever you make use of a feature that allows you to upload material or post content to the Website, such material or content must not be illegal, offensive, abusive, indecent, defamatory, obscene or menacing, or in breach of copyright, trademark, confidence, privacy or any other right, or is otherwise injurious to third parties, or objectionable, or which consists of or contains software viruses, political campaigning, commercial solicitation, chain letters, mass mailings or any 'spam' . You warrant that any such contribution does comply with the above, and you indemnify Panasonic for any breach of that warranty.

(2) Gradiva, ki jih boste naložili v naše spletno mesto, ne bodo obravnavana kot zaupna in lastniška, Panasonic pa ima pravico do uporabe, kopiranja, razdeljevanja in razkritja vseh tovrstnih gradiv tretjim stranem za poljuben namen. Panasonic ima tudi pravico do razkritja vaše identitete vsaki tretji osebi, ki trdi, da gradivo, ki ga objavite v spletnem mestu ali naložite v spletno mesto predstavlja kršitev njihovih pravic intelektualne lastnine ali njihove pravice do zasebnosti.

(3) Panasonic ni odgovoren nobeni tretji osebi za vsebino ali točnost kakršnih koli gradiv, ki jih objavite vi ali drugi uporabniki spletnega mesta.

(4) Panasonic has the right to remove any material or posting you make on the Website if, in Panasonic's opinion, such material does not comply with the content standards set out in clause 5 (1) above.

6. Pravice do dostopa v mirovanju

If Panasonic has reason to believe that User does not comply with any of the provisions in these Terms and Conditions or is in breach of other legal provisions in connection with the Website, Panasonic may suspend the User's access to the Website. Panasonic will inform the User via Email about the Suspension and the reasons therefore.

7. Odgovornost

(1) Vsebine spletnega mesta so na voljo brezplačno. Panasonic ne prevzema nobene odgovornosti za ravnanje v njegovi pristojnosti, razen če je povzročeno namerno ali zaradi hude malomarnosti v primerih fizične škode.

(2) Gradiva, prikazana v našem spletnem mestu, so na voljo brez kakršnih koli jamstev, pogojev ali garancij o njihovi točnosti. Naši izdelki se nenehno razvijajo, zato se utegne zgoditi, da informacije v tem spletnem mestu vsebujejo nepravilne tehnične podatke ali tiskarske napake. Informacije se lahko spremenijo ali posodobijo brez predhodnega obvestila. Panasonic lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila izboljša in/ali spremeni izdelke in/ali programe, opisane v teh informacijah.

(3) Panasonic si prizadeva, da bi bilo spletno mesto dostopno 24 ur dnevno, vendar ni odgovoren za morebitno nerazpoložljivost spletnega mesta kadar koli ali v določenem obdobju. Občasno se utegne zgoditi, da dostop do spletnega mesta začasno in brez predhodnega obvestila ne bo mogoč.

8. Prekinitev

Obe strani lahko kadar koli prekineta to pogodbo v pisni obliki brez predhodnega obvestila.

9. Sprememba

Panasonic si pridržuje pravico pregledati in dopolniti pričujoče pogoje, pri čemer se prenovljeni pogoji nanašajo tudi na obstoječa pogodbena razmerja. Panasonic bo uporabnike o tem obvestil preko elektronske pošte najmanj 30 (trideset) dni pred načrtovano uvedbo različice.

Če uporabnik v roku 14 (štirinajst) dni po prejemu različice ne poda ugovora, postane različica veljavna z dnem, ki sledi zadnjemu dnevu 14-dnevnega roka za ugovor. Če se uporabnik ne strinja z različico, ostane v veljavi ta pogodba v skladu z izvornimi pogoji.

10. Pristojnost

V primeru kakršnega koli zahtevka ali spora, ki je povezan z našim spletnim mestom oziroma izhaja iz našega spletnega mesta, so izključno pristojna sodišča v Hamburgu, Nemčija.

11. Ostalo

Če se katero koli določilo te pogodbe ali njegov del izkaže za neveljavno, ostanejo preostala določila v veljavi, neveljavno določilo pa se nadomesti z določilom, ki odraža vzajemne namene pogodbenih strani in ustreza zakonskim predpisom.

12. povpraševanja glede spletne strani

prosimo vas da nas kontaktirate proclub@eu.panasonic.comTukajlahko oddate kakršno koli vpraanje ali pripombo v zvezis spletno stranjo.

Keep up to date


Copyright © 2020 Panasonic Marketing Europe GmbH All Rights Reserved