HÜKÜM VE ŞARTLAR

Bu kullanım koşulları (aşağıda 'Kullanım Koşulları' olarak değinilen) Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Germany, onun grup ve yan kuruluşları tarafından yönetilip sahip olunan web sitesi www.panasonicPROclub.com' da uygulanabilir.

Sitemizi kullanarak, bu kullanım şartlarını ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi göstermiş olursunuz.

1. İnternet sitesine giriş

(1) Web sitesine erişim için “Kullanıcı” olarak kaydolmanız gerekir.

(2) Kayıt, Avrupa Isıtma ve/veya Soğutma Sektöründeki Şirketler ve Profesyoneller için açıktır. Özel kişiler, 18 yaş üstü olmak zorundadır. Şirketler, sözleşmeye bağlı olarak ehliyetli ve kanuni olarak yetkili temsilci niteliğinde özel kişiler tarafından kaydedilmelidir.

(3) Kayıt için gereklilikler

a. Şirket adı (eğer uygunsa)
b. Ad, soyad
c. Meslek
d. Kullanıcının doğum tarihi
e. İş adresi
f. İş telefonu
g. İş fax numarası
h. İş e-mail adresi

Kayıttan sonra, verilerin eksiksizliği ve görünürdeki doğruluğu kontrol edilecektir. Görünürde hata olmaması durumunda, kayıt, normalde fazla gecikmeden kabul edilecektir ve Kullanıcı için bir kullanıcı hesabı açılacaktır. Panasonic, Kayıt durumu hakkında e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapacaktır.

(4) Kaydınızla ilgili herhangi bir değişikliği derhal e-posta göndererek Panasonic'e bildirmeyi kabul ediyorsunuz. proclub@eu.panasonic.com

(5)Panasonic reserves the right to refuse registration as a User or to terminate or suspend User's account (if any) at our discretion, including but not limited to situations where in our opinion details are not correct, current, or complete, or if in our opinion such action would be appropriate (including where it suspects the registration of multiple accounts/User profiles by the same individual).

(6)Web sitesinin Kullanıcıya bir Kullanıcı Profili yükleme olanağı veren bir özelliği varsa, Panasonic Kayıt sırasında yapılan ilk incelemeden başka, düzenli olarak Profil kontrolü yapmaz. Panasonic, Kullanıcı profillerinin doğruluğu ve eksiksizliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

(2)Şifre ve Hesap detayları

Her kullanıcı bir kullanıcı adı ve şifre alacaktır. İlk girişten sonra şifre değiştirilecektir. Kullanıcı, şifresinin, hesap numarasının, kimliğinin ve diğer ayrıntıların (varsa) gizliliğinin ve kullanıcı hesabında yer alan tüm etkinliklerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımı veya başka güvenlik ihlali derhal Panasonic'e bildirilmelidir. Kullanıcının kaydı ve / veya üyeliği kişiseldir. Başkalarına açıklanamaz veya sunulmaz. Her kullanıcı, üçüncü şahısların kendi kullanıcı hesabına erişemeyeceğini garanti etmek için düzenli bir çalışanın desteğini kullanacaktır. Kullanıcı çalışanları ve kullanıcının altındaki diğer çalışanları tarafından erişime izin verilir.

3. Web sitesi kullanımı

(1) Web sitesinde görünen içerik ve diğer bilgiler, “OLDUĞU GİBİ” temeline göre sunulmuştur. Panasonic, Web sitesinde görünen içerik veya diğer bilgilerin hiçbirinin doğruluğu, kullanışlılığı veya kesinliğiyle ilgili, açık veya zımni, açıklama yapmaz ve teminat vermez.

(2) İçindekiler yalnızca Panasonic'in teknik ve işletim özellikleri dahilinde mevcuttur. Panasonic, web sitesinin kesintisiz kullanılabilirliğini sağlamak için gayret göstermektedir; bununla birlikte Panasonic, web sitesinin herhangi bir bileşenini veya tüm unsurlarını, özellikle teknik veya operasyonel olarak önceden haber vermeden yapısını, kullanım koşullarını, URL'sini ve içeriğini veya diğer bilgilerini değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutar.

(3) Kullanıcıların, diğer Kullanıcıların kendi rızalarını bildirmiş oldukları durumlar haricinde, diğer Kullanıcıların kişisel verilerini toplama, depolama ve kullanma izni yoktur.

(4) Kullanıcıların, her zaman web sitesi içeriğini doğru bir şekilde kullanmaları gerekir.

(5) Web sitesi veya bir bölümüne erişim elde etmek için Kullanıcılar oturum açtığında, Panasonic ‘oturumu kapat’, ‘çıkış’ (veya benzeri) bir seçenek sunduğunda, her oturumun sonunda hesap kapatma ve çıkış yapma sorumluluğu Kullanıcılara aittir. Panasonic, uzun süredir aktif olmayan hesaplara sahip Kullanıcıları sistemden çıkarma hakkını saklı tutar.

4. Fikri Mülkiyet ve Kullanım Hakları

(1) Web sitesinde bulunan metin, fotoğraf, görüntü, yazılım, ticari marka, logo ve ürün adları gibi içerikler, Panasonic’in Fikri Mülkiyetindedir veya Panasonic’e lisanslıdır.

(2) Panasonic, malzemeleri herhangi bir şekilde değiştirme veya düzeltme, hiçbir tescil veya ticari marka uyarısını silme veya değiştirme hakkı olmaksızın, Kullanıcılara, içeriği ticari amaçlarla kullanmak için, ücretsiz, münhasır olmayan ve devredilemeyen bir hak verir. Kullanıcılar, anında kullanabilmek ve basabilmek için içerikleri bilgisayarlarına indirebilir ve ekranlarında görüntüleyebilirler. Kullanıcılar, söz konusu içeriği kısıtsız ve sınırsız kullanım hakkı elde ederler. Ancak Kullanıcılar aksi açıkça sağlanmadıkça ne kopyalama, dağıtma, yayınlama, sergileme, gösterme, duyuru, kamuya açık hale getirme ne de içeriği yeniden çoğaltma yapamazlar. İçeriğin bir kısmı kullanıcılardan kullanmadan önce kabul istenecek ayrı bir anlaşma gerektirebilir.

(3) Bu Anlaşmanın sona ermesi üzerine, söz konusu içeriğin kullanımı için ayrı bir anlaşma yürürlüğe girmedikçe ve içerik, yukarıda bulunan 4 (2) maddesine uygun olarak indirilmedikçe ve basılmadıkça, Kullanıcılar Web sitesinin içerik kullanımını sona erdirmelidir.

5. Web sitesine içerik veya materyal yükleme

(1) Web sitesine malzeme yüklemenize veya içeriği yüklemenize izin veren bir özellikten yararlanırsanız, bu materyal veya içerik yasadışı, saldırgan, kötü niyetli, ahlaksız, iftira niteliğindeki, müstehcen veya tehditkar veya telif hakkı, ticari marka ihlalinde bulunmamalıdır. Gizlilik veya başka herhangi bir hak, ya da üçüncü taraflara zarar verici ya da itiraz edilebilir yazılım virüsleri, siyasi kampanya, ticari talep, zincir mektupları, toplu postalama veya herhangi bir 'spam' içermemelidir. Herhangi bir katkının yukarıdaki koşullara uygun olduğunu garanti edersiniz ve Panasonic'i garanti ihlalinden dolayı tazmin edersiniz.

(2) Web sitemize yüklediğiniz herhangi bir malzeme gizliliği olmayan ve tescilli olmayan nitelikte addedilecektir, Panasonic söz konusu malzemeyi, herhangi bir amaçla, kullanma, kopyalama, dağıtma ve üçüncü şahıslara açıklama hakkına sahiptir. Ayrıca Panasonic, tarafınızdan Web sitesine yerleştirilmiş veya yüklenmiş herhangi bir malzemenin, fikri mülkiyet haklarını veya gizlilik haklarını ihlal ettiğini öne süren üçüncü şahıslara, kimliğinizi açıklama hakkına sahiptir.

(3) Panasonic, tarafınızdan veya Web sitesinin herhangi bir kullanıcısı tarafından yerleştirilen içerik veya herhangi bir malzeme doğruluğundan sorumlu veya üçüncü şahıslara karşı yükümlü değildir.

(4) Panasonic, Panasonic'in görüşüne göre, bu materyalin yukarıdaki 5 (1) maddesinde belirtilen içerik standartlarına uymaması halinde, web sitesinde yaptığınız herhangi bir materyali veya postayı kaldırma hakkına sahiptir.

6. Software and Tools provided on this Website

For any software and web application based tools available on this website and other websites controlled by Panasonic Marketing Europe GmbH which are linked by this website (together “Software”) the following shall apply in addition to these Terms unless otherwise stipulated by the respective terms provided with the Software.

Any Software on this Website is provided as is without any warranty obligation or guarantee. In particular without limiting the foregoing, Panasonic does not warrant an error-free or uninterrupted performance of any Software, and the Software shall not be deemed fit for any purpose.

Any result or whatsoever provided by the Software on this website shall be for information only. Panasonic does not take over any responsibility for the accuracy of any information, result or whatsoever processed or obtained through any Software provided on this website.

Panasonic reserves the right to change any content of this website and any Software at any time without prior notice. In particular without limiting the foregoing, Panasonic reserves the right to remove, change or otherwise make disposal of any Software on this Website.

Third Party Links

The offer on this Website contains links to external websites of third parties, on whose contents we have no influence nor any control. Therefore, we cannot assume any liability or warranty for these external contents.

The respective provider or operator of such third party website is always solely responsible for the content of the linked pages. Please note, a continuous review of the contents of the linked third party websites is not reasonable without indication to a violation of the law.

If we become aware of any infringements, we will remove such links immediately.

7. Erişim haklarının askıya alınması

Panasonic'in, kullanıcının İşbu Hüküm ve Koşullar'daki hükümlerden herhangi birine uymadığına veya web sitesiyle bağlantılı diğer yasal hükümleri ihlal ettiğine inanmak için bir nedeni var ise, kullanıcının web sitesine erişimini askıya alabilir. Panasonic, Askıya Alma ve bunun nedenleri hakkında e-posta ile kullanıcıyı bilgilendirecektir.

8. Yükümlülük

(1) Web sitesinin içeriği ücretsiz olarak sunulmuştur. Panasonic, kasten veya ağır ihmal sonucunda oluşmadıkça veya fiziksel zarar durumu ortaya çıkmadıkça, sorumlu tutulabileceği yönetim konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

(2) Web sitemizde görüntülenen malzeme, doğruluğu konusunda herhangi bir garanti, şart veya teminat verilmeksizin sunulmuştur. Ürünlerimizin sürekli olarak gelişmesi nedeniyle, bu Web sitesinde bulunan bilgiler, teknik hatalar veya yazım hatası içerebilir. Bilgiler, haber verilmeksizin değiştirilebilir veya güncellenebilir. Ayrıca Panasonic, haber vermeksizin, istediği zaman, bu bilgilerde tanımlanan ürünlerde ve/veya programlarda iyileştirmeler ve/veya değişiklikler yapabilir.

(3) Panasonic’in, Web sitesinin normal olarak, günde 24 saat erişilir olmasını sağlamak için çaba gösterdiği halde, Web sitemiz herhangi bir nedenden dolayı herhangi bir zamanda veya bir süreliğine kullanılamaz olursa, Panasonic bu durum karşısında sorumluluk üstlenmez.

9. Sonlandırma

Her iki Taraf, bu Anlaşmayı önceden haber vermeksizin yazılı bir şekilde istediği zaman sona erdirebilir.

10. Varyasyon

Panasonic, anlaşmadan doğan mevcut ilişkiler dahilinde olsa bile, bu sayfayı değiştirerek bu kullanım hükümlerini gözden geçirip değiştirme hakkını saklı tutar. Panasonic, değişikliğin uygulanmasından en az 30 (otuz) gün önce, E-posta aracılığıyla Kullanıcıları bilgilendirecektir.

Kullanıcının, bilgilendirmeyi aldıktan sonra 14 (on dört) gün içinde değişikliğe itiraz etmemesi durumunda, 14 günlük itiraz süresinin son gününü takip eden gün değişiklik geçerli olacaktır. Kullanıcı değişikliğe itiraz ederse, anlaşma orijinal hüküm ve şartlarına göre devam edecektir.

11. Yargı

Web sitemizin kullanımından doğan veya kullanımıyla ilgili herhangi bir iddia ve anlaşmazlık halinde, Hamburg, Almanya mahkemeleri münhasır yargı hakkı ve yetkisine sahip olacaktır.

12. Çeşitli

Bu Anlaşma hükümlerinden herhangi biri veya herhangi bir hükmünün bir bölümü geçersiz olursa, hükümlerin geri kalanı geçerliliğini koruyacaktır, çünkü geçersiz hükmün yerini, tarafların karşılıklı niyetlerine benzeyen ve yasal koşulları doğru bir şekilde devreden bir başka hüküm alacaktır.

13. Web sitesi ile ilgili araştırmalar

Please contact us at proclub@eu.panasonic.com to submit any questions or comments you may have regarding the Website.

Güncel kal


Telif hakkı © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH Tüm Hakları Saklıdır