PRAVILNIK O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Ova politika privatnosti primenjuje se samo na vebsajtu pod www.panasonicPROclub.com u vlasništvu i upravljanju Panasonic Marketing Europe GmbH i njegovim grupama preduzeća i podružnica (pod nazivom Panasonic). Ova politika (zajedno sa našim uslovima korišćenja) postavlja osnovu na kojoj će nas lični podaci koje sakupljamo od vas ili koje nam pružate.

Pravilnik o zaštiti privatnosti na vebsajtu

1. Da bi pristupili Veb lokaciji, od korisnika se zahteva da šalju i registruju svoje lične podatke pomoću kojih se mogu identifikovati, kao što su ime, profesionalna adresa e-pošte, profesionalni telefonski broj, zanimanje, naziv preduzeća, broj preduzeća. Za određene usluge kao što su marketing usluge, pružamo vam priliku da se uključite.

2. Možemo koristiti informacije koje sakupljamo:

 • kako bismo pružali, održavali, zaštitili i poboljšali naše usluge i razvijali nove,
 • za komunikaciju s Vama,
 • kako bismo Vam omogućili sudjelovanje u interaktivnim funkcijama naše usluge, ukoliko se za to odlučite,
 • za aktivnosti u marketingu i strateškom razvoju, gde ste potvrdili da Vas možemo kontaktovati te svrhe, posebno (i) slanjem ponuda i novosti preduzeća Panasonic, (ii) kako bismo Vas obavestili o novostima u Panasonicovoj liniji klimatizacijskih uređaja, te da biste mogli pristupati i učitati vredne sadržaje koji nisu javno dostupni, za izvršavanje Vaših radnih obaveza, ili (iii) za sakupljanje dodatnih informacija vezano uz Vaše sudelovanje u mogućim promocijama koje nudimo. U te svrhe možemo Va
 • za razmenu s trećim strankama u sljedećim slučajevima:
  • Imamo vašu saglasnost,
  • Te informacije nudimo svojim podružnicama, pripojenim preduzećima ili drugim pouzdanim preduzećima ili osobama za svrhu korišćenja vanjskih saradnika pri izvršenju,
  • smo razotkriti ili pružiti Vaše lične podatke, kako bi ispunili pravne obaveze ili zaštitili prava, vlasništvo ili sigurnost nas, korisnika ili drugih sukladno onome što zahteva ili dozvoljava zakon.

3. Ako ove informacije koristimo na drugačiji način nego u svrhu za koju je prikupljena, onda ćemo zatražiti vašu saglasnost pre takve upotrebe.

4. Panasonic ulaže razumne napore da preduzme odgovarajuće mere za održavanje i poboljšanje sigurnosti kako bi se osigurala sigurna rukovanja ličnim informacijama i zaštita od bilo kakvog neovlašćenog pristupa ili neovlašćenih izmena, prikazivanja ili uništavanja podataka.

Pristup Vašim ličnim podacima

Imate pravo pristupati svojim ličnim podacima, te izmijeniti te podatke ukoliko su netočni, odnosno izbrisati ih, kao i odbiti procesiranje Vaših ličnih podataka.

Svoje lične podatke, pohranjene od strane Panasonica, možete pogledati, ispraviti, dopuniti ili ažurirati u području “Moj račun”.

Možete se odjaviti na e-poštu koja vam je poslata na sledeći link za odjavu i / ili uputstva na dnu e-pošte ili nas kontaktirajte direktno naproclub@eu.panasonic.com U svako doba

Možete pristupiti, ispraviti ili opozvati vašu saglasnost u bilo kom trenutku slanjem vašeg zahteva proclub@eu.panasonic.com.

Panasonic će pokušati što pre odgovoriti na Vaš zahtjev.

Izmene ovog pravilnika o zaštiti privatnosti

Moguće buduće promene ovog pravilnika o zaštiti privatnosti bit će objavljeni na ovoj internetskoj stranici, i ukoliko je to potrebno, poslat ćemo Vam obaveštenje putem e-maila.

Keep up to date


Copyright © 2018 Panasonic Marketing Europe GmbH All Rights Reserved