Felhasználói feltételek

A jelen adatvédelmi feltételek (a továbbiakban: “Adatvédelmi Feltételek”) irányadóak a Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Németország, valamint társvállalatai és leányvállalatai (a továbbiakban együttesen: „Panasonic”) által üzemeltetett www.panasonicPROclub.com honlap (a továbbiakban: “Honlap”) használata tekintetében. A jelen Adatvédelmi Feltételek (a Felhasználási Feltételekkel együtt) határozzák meg azokat a feltételeket, melyek keretén belül az Ön által megadott, illetve Öntől beszerzett személyes adatokat kezeljük, illetve feldolgozzuk.

A weboldal használatával Ön elfogadja a jelen felhasználói feltételeket, valamint annak betartását.

1. Honlap elérése

(1) A weboldal eléréséhez Önnek regisztrálnia kell, mint "Felhasználó".

(2) A regisztráció engedélyezett minden a Fűtés / Hűtés területén tevékenykedő európai vállalat és/vagy szakember számára. Természetes személy csak akkor regisztrálhat, ha betöltötte tizennyolcadik életévét. Vállalkozást csak szerződés alapján képviseletre jogosult, hivatalosan felhatalmazott természetes személy regisztrálhat.

(3) A regisztrációhoz szükséges adatok:

a. Vállalkozás megnevezése
b. Családnév, Keresztnév
c. Szakma / Pozíció
d. A regisztráló természetes személy születési ideje
e. Vállalkozás címe
f. Céges Telefonszám
g. Céges Fax-szám
h. Céges E-mailcím

Regisztrációt követően a megadott adatokat ellenőrizzük azok teljessége és vélhető pontossága tekintetében. Amennyiben nincs nyilvánvaló hiba a megadott adatokban, a regisztrációt indokolatlan késedelem nélkül jóváhagyjuk és megnyitásra kerül a Felhasználói fiók. A Panasonic e-mail üzenet formájában értesíti Önt a regisztráció állapotáról.

(4) Ön beleegyezik, hogy azonnal e-mailben értesíti a Panasonicot, amennyiben bármilyen változás történt a regiszráció során rögzített adatokban. proclub@eu.panasonic.com

(5)A Panasonic fenntartja magának a jogot, hogy felhasználói regisztrációkat visszautasítson, felhasználói fiókókat megszűntessen vagy felfüggesszen belátása szerint, beleértve, de nem kizárólagosan azokban az esetekben, amikor az adatok nem helyesek, aktuálisak, teljesek vagy amennyiben úgy ítéli megfelelőnek (beleértbe azokat az eseteket, amikor egy személy több fiókkal regisztrál).

(6)Amennyiben a Weboldalon olyan szolgáltatás található, mely a Felhasználó számára egy Felhasználói fiók feltöltését teszi lehetővé, a Panasonic a regisztráció során történt első vizsgálatot követően nem ellenőrzi rendszeresen a Felhasználói fiókok tartalmát. A Panasonic semmilyen esetben sem vállal felelősséget a Felhasználói fiókok útján közölt adatok pontosságáért és teljességéért.

(2)Jelszavak és Felhasználói részletek

Minden felhasználó kap egy felhasználó nevet és jelszót. A jelszót javasolt megváltoztatni az első bejelentkezés után. A felhasználó felelőssége bizalmasan kezelni felhasználó nevét, jelszavát, és további adatait. Minden jogtalan használatot azonnal jelezni kell a Panasonicnak. A felhasználói regisztráció és/vagy feliratkozás személyes. Nem szabad nyilvánosságra hozni vagy mások számára elérhetővé tenni. Minden felhasználó köteles védeni a felhasználói fiókját harmadik személyek ellen. Hozzáférés a felhasználó munkatársai részére a felhasználó felügyelete mellett engedélyezett.

3. A honlap használata

(1) A honlapon megjelenő tartalom és információ 'AHOGY OTT TALÁLHATÓ' alapon kerül megjelenítésre. A Panasonic nem vállal semmilyen nemű garanciát, legyen az kifejezett hivatkozás, vagy utalás útján, a Weboldalon megjelenített tartalom, vagy egyéb információ pontosságáért, hasznosságáért, vagy bizonyosságáért

(2) A tartalmak a Panasonic műszaki és üzemeltetési lehetőségeihez mérten elérhetőek. A Panasonic törekszik a honlap zavartalan üzemeltetésére, de fenntartaj a jogot, hogy bármikor töröljön bizonyos tartalmat vagy az egész honlapot megszűntesse előzetes bejelentés nélkül.

(3) Tilos a weboldal Felhasználóitól bármilyen személyes adat begyűjtése és felhasználása, kivéve, ha ahhoz az érintett Felhasználók hozzájárulásukat adták.

(4) A Felhasználó köteles a weboldal tartalmát mindenkor rendeltetésének megfelelően használni.

(5) Ahol a Felhasználónak a weboldal, vagy a weboldal egy részének elérése céljából bejelentkezésre van szüksége, és ahol 'kilentkezés', vagy 'kilépés" (vagy hasonló) lehetőségét biztosítja, a Felhasználó vállalja, hogy az egyes műveletek végeztével kijelentkezik saját Felhasználói fiókjából. A Panasonic fenntartja jogát a hosszabb ideig inaktív Felhasználók automatikus kiléptetésére

4. Szellemi tulajdon és Felhasználási jogok

(1) A weboldalon található tartalmak, mint szöveg, fényképek, képek, szoftverek, márkanevek, emblémák (logók), vagy egyéb termék elnevezések a Panasonic szellemi tulajdonát képezik, illetve azok használatára engedéllyel rendelkezik.

(2) A Panasonic Felhasználói számára ingyenesen, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosít az így megjelenített tartalmak reklám célú felhasználására, mely jog nem terjed ki az ilyen tartalmak semmilyen jellegű módosítására, vagy megváltoztatására, illetve az azokban szereplő szerzői jogi vagy márkanév nyilatkozatok törlésére vagy módosítására. A Felhasználó közvetlen felhasználás vagy nyomtatás céljából letöltheti és megjelenítheti a Weboldal tartalmát saját személyi számítógépén. Azonban a Felhasználók nem másolhatják, terjeszthetik, tehetik közzé, állíthatják ki, mutathatják be, sugározhatják a tartalmat, hacsaknem másképp előírt. Bizonyos tartalomra külön megállapodás válhat szükségessé, amire a Felhasználóktól előre belegyezést kérünk.

(3) A jelen Megállapodás megszűnése esetén a Felhasználó köteles a weboldal tartalmának bármilyen jellegű használatát megszüntetni, kivéve, ha az ilyen tartalom felhasználására külön megállapodást kötöttek, vagy ha az adott tartalom a fenti 4 (2) bekezdésnek megfelelően került letöltésre és kinyomtatásra.

5. Tartalom feltöltése a honlapra

(1) Ha és amennyiben él a honlapra való tartalom feltöltés vagy megosztás lehetőségével, vállalnia kell a felelősséget, hogy a feltöltött tartalom nem illegális, támadó, sértő, trágár, obszcén, vagy fenyegető, a szerzői jogokat és védjegyet nem sértő, személyiségi és egyéb jogokat nem sértő vagy kifogásolható harmadik fél számára, illetve nem tartalmaz software vírusokat, politikai kampányolást, kereskedelmi megszólítást, hírleveleket, vagy bármilyen spam-et. Ön garantálja, hogy teljes mértékben betartja a fentieket és köteles kártalanítania a Panasonic-ot ezek bármilyen megsértése esetén.

(2) A weboldalunkra feltöltött bármilyen tartalmat, mint nem bizalmas és nem személyes tartalmat kezelünk, továbbá a Panasonic jogosult azok bármilyen célból történő másolására, terjesztésére és bármely harmadik féllel való megosztására. A Panasonic továbbá jogosult kiadni személyazonosságát azon harmadik fél számára, amely harmadik fél állítása szerint az Ön által kiírt tartalom sérti az adott harmadik fél szellemi tulajdoni, vagy személyiségi jogait.

(3) A Panasonic nem vonható felelősségre, illetve nem tartozik felelősséggel semmilyen harmadik féllel szemben az Ön által a honlapra kiírt tartalom pontosságára vonatkozóan.

(4) A Panasonic jogosult eltávolítani bármilyen tartalmat a honlapról, amit úgy ítél meg, hogy nem egyezik meg az 5 (1)-es záradékban rögzítettekkel.

6. Software and Tools provided on this Website

For any software and web application based tools available on this website and other websites controlled by Panasonic Marketing Europe GmbH which are linked by this website (together “Software”) the following shall apply in addition to these Terms unless otherwise stipulated by the respective terms provided with the Software.

Any Software on this Website is provided as is without any warranty obligation or guarantee. In particular without limiting the foregoing, Panasonic does not warrant an error-free or uninterrupted performance of any Software, and the Software shall not be deemed fit for any purpose.

Any result or whatsoever provided by the Software on this website shall be for information only. Panasonic does not take over any responsibility for the accuracy of any information, result or whatsoever processed or obtained through any Software provided on this website.

Panasonic reserves the right to change any content of this website and any Software at any time without prior notice. In particular without limiting the foregoing, Panasonic reserves the right to remove, change or otherwise make disposal of any Software on this Website.

Third Party Links

The offer on this Website contains links to external websites of third parties, on whose contents we have no influence nor any control. Therefore, we cannot assume any liability or warranty for these external contents.

The respective provider or operator of such third party website is always solely responsible for the content of the linked pages. Please note, a continuous review of the contents of the linked third party websites is not reasonable without indication to a violation of the law.

If we become aware of any infringements, we will remove such links immediately.

7. Hozzáférési jogok felfüggesztése

Amennyiben a Panasonic okkal gondolja, hogy a Felhasználó a Felhasználási feltétekben rögzítetteket megszegte vagy bármi más módon megsértette a honlap jogi rendelkezéseit, felfüggesztheti a Felhasználó hozzáférését a honlaphoz, melyről e-mailben értesíti a Felhasználót a felfüggesztés okának megnevezésével.

8. Felelősség

(1) A honlap tartalma ingyenesen elérhető. A Panasonic nem vállal semmilyen felelősséget a neki felróható magatartásért, kivéve, a szándékos, vagy súlyos gondatlanság, illetve a fizikai sérülés eseteit.

(2) A weboldal tartalma, annak pontosságára vonatkozó minden egyéb garancia, kikötés, vagy jótállás nélkül kerül megjelenítésre. A termékek folyamatos fejlesztéséből adódóan a honlapon megjelenített információk műszaki szempontból pontatlanságokat, vagy elírásokat tartalmazhatnak. A megjelenített adatok előzetes bejelentés nélkül módosíthatóak, aktualizálhatóak. A Panasonic ezen felül bármikor előzetes bejelentés nélkül módosíthatja a termékeket és/vagy bármi más tartalmat.

(3) Mindamellett, hogy a Panasonic mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlap napi 24 órában elérhető legyen, semmilyen esetben sem vonható felelősségre, amennyiben a honlap leáll. Esetenként átmeneti jelleggel felfüggeszthetjük a weboldal elérhetőségét, előzetes bejelentés nélkül.

9. Megszűntetés

A jelen megállapodást bármely fél írásban előzetes bejelentés nélkül megszüntetheti.

10. Eltérés

A Panasonic fenntartja magának a jogot, hogy jelen felhasználói feltételeket bármikor átdolgozza, kiegészítése, fennálló szerződéses kapcsolatok esetén is. A Panasonic az ilyen módosítások bevezetését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal e-mail üzenetben értesíti a Felhasználót.

Amennyiben a Felhasználó nem jelzi ellenvetését az ilyen módosításokra vonatkzóan az e-mail kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, az adott módosítás a 14 napos ellenvetésre kitűzött időtartam lejártát követő napon hatályba lép. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosítást, szerződése az eredeti feltételeknek megfelelően marad érvényben.

11. Törvénykezés

A weboldallal kapcsolatos bármilyen követelés vagy vitás ügy kizárólagosan Németország hamburgi bíróságai kizárólagos hatáskörébe tartozik.

12. Kikötések

Amennyiben jelen Megállapodás bármely kikötése érvénytelen lenne, annak további kikötései továbbra is érvényben maradnak, míg az érvénytelen rendelkezés a felek kölcsönös szándékával megegyező és a megfelelő jogszerű követelményeket kitűző rendelkezésre módosul.

13. Kérdések a holnappal kapcsolatban

Please contact us at proclub@eu.panasonic.com to submit any questions or comments you may have regarding the Website.

Legyen naprakész!


Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH Minden jog fenttartva