Lietošanas noteikumi

These terms of use (referred to below as 'The Terms of Use') are applicable to the website www.panasonicPROclub.com (the 'Website') owned and operated by Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Germany and its group companies and subsidiaries (referred to collectively below as 'Panasonic').

Izmantojot mūsu vietni, jūs apliecināt, ka pieņemat šos lietošanas noteikumus un ka jūs piekrītat tos ievērot.

1. Accessing the Website

(1) Piekļuve tīmekļa vietnei iespējama, reģistrējoties par "Lietotāju"

(2) Reģistrēšanās ir pieejama uzņēmumiem un profesionāļiem, kas strādā apkures un/vai dzesēšanas biznesa jomā Eiropā. Fiziskajām personām ir jābūt vismaz 18 gadus vecām. Uzņēmumiem ir jābūt reģistrētiem, un to ir jāizdara līgumiski un likumiski autorizētai fiziskai personai.

(3) Reģistrēšanai nepieciešamā informācija

a. Company Name (if applicable)
b. Last name, first name
c. Profession / Function
d. Date of Birth of registering natural person
e. Business Address
f. Business Phone Number
g. Business Fax Number
h. Business Email Address

Pēc reģistrēšanas dati tiks pārbaudīti, vai tie ir pilnīgi un vai tajos nav acīmredzamu kļūdu. Ja tajos nav acīmredzamu kļūdu, reģistrācija parasti tiek akceptēta bez liekas kavēšanās, un lietotāja konts tiek atvērts. Panasonic jūs informēs, nosūtot e-vēstuli par reģistrācijas statusu.

(4) You agree to notify Panasonic immediately of any changes which are relevant to your registration by sending an email to proclub@eu.panasonic.com

(5)Panasonic reserves the right to refuse registration as a User or to terminate or suspend User's account (if any) at our discretion, including but not limited to situations where in our opinion details are not correct, current, or complete, or if in our opinion such action would be appropriate (including where it suspects the registration of multiple accounts/User profiles by the same individual).

(6)Ja tīmekļa vietne satur funkciju, kas dod iespēju lietotājam augšupielādēt lietotāja profilu, Panasonic profilus pārbauda tikai reģistrācijas gaitā, un regulāri neveic profilu pārbaudes. Panasonic neuzņemas nekādu garantiju, ka lietotāju profili ir bez kļūdām un ir pilnīgi.

(2)Passwords and Account details

Each User will receive a user name and a password. The password shall be changed after the first login. The User is responsible for maintaining the confidentiality of his or her password, account number, ID and other details (if any) and for all activities under User's account. Any unauthorized use of User's account or other breach of security should be reported to Panasonic immediately. User's registration and/or subscription is personal. It may not be disclosed or made available to others. Each User shall use the care of an orderly businessman to secure that no third persons will access its user account. Access by the User's employees and other personnel under the User's control are permitted.

3. Use of the Website

(1) Tīmekļa vietnes saturs un cita informācija uz tās tiek nodrošināta tāda, kāda tā ir, bez labojumiem. Panasonic neuzņemas atbildību un negarantē, tieši vai netieši, nekāda tīmekļa vietnes satura vai citas informācijas precizitāti, derīgumu vai ticamību.

(2) The contents are only available within the technical and operating capabilities of Panasonic. Panasonic strives to secure the Website's availability without interruption, however, Panasonic reserves the right to change or discontinue any or all elements of the Website, including its structure, usage conditions, URL, and content or other information without prior notice especially for technical or operational reasons.

(3) Lietotājiem ir aizliegts savākt, uzglabāt un izmantot citu tīmekļa vietnes lietotāju personīgos datus, ja citi lietotāji nav tam piekrituši.

(4) Lietotājiem tīmekļa vietnes saturs vienmēr ir jāizmanto godprātīgi.

(5) Ja lietotāji pierakstās, lai piekļūtu tīmekļa vietnei vai tās daļai, un Panasonic piedāvā izrakstīšanās (log-off), izejas (exit) vai tamlīdzīgu iespēju, lietotājiem ir jāizrakstās un jāiziet no sava konta katras sesijas beigās. Panasonic patur sev tiesības izrakstīt lietotājus, kuru konti ilgstoši netiek lietoti.

4. Intellectual Property and Utilization Rights

(1) Tīmekļa vietnes saturs, piemēram: teksts, fotogrāfijas, attēli, programmatūra, preču zīmes, logotipi un preču nosaukumi, ir Panasonic intelektuālais īpašums vai tas ir saņēmis licenci tā izmantošanai.

(2) Panasonic piešķir lietotājiem bezmaksas, ne-ekskluzīvas un citiem nenododamas tiesības izmantot saturu nekomerciāliem mērķiem, aizliedzot tā materiālus jebkādā veidā modificēt vai mainīt, dzēst vai nomainīt jebkuras autortiesības vai preču zīmes informāciju. Lietotāji drīkst lejupielādēt saturu un īslaicīgi rādīt to savu datoru ekrānos, un izdrukāt. Lietotāji iegūst neierobežotas tiesības izmantot šo saturu. Tomēr lietotāji nedrīkst saturu kopēt, izplatīt, publicēt, izstādīt, rādīt, pārraidīt pa

(3) Pēc šī līguma izbeigšanās lietotājiem ir jāpārtrauc tīmekļa vietnes satura izmantošana, ja nav noslēgts atsevišķs līgums par šī satura lietošanu vai saturs ir lejupielādēts un izdrukāts saskaņā ar 4.(2) punktu.

5. Uploading content or material to the Website

(1) If and whenever you make use of a feature that allows you to upload material or post content to the Website, such material or content must not be illegal, offensive, abusive, indecent, defamatory, obscene or menacing, or in breach of copyright, trademark, confidence, privacy or any other right, or is otherwise injurious to third parties, or objectionable, or which consists of or contains software viruses, political campaigning, commercial solicitation, chain letters, mass mailings or any 'spam' . You warrant that any such contribution does comply with the above, and you indemnify Panasonic for any breach of that warranty.

(2) Jebkāds materiāls, ko jūs augšupielādējat tīmekļa vietnē, tiks uzskatīts par tādu, uz ko neattiecas konfidencialitātes un īpašuma tiesības, un Panasonic ir tiesības jebkādu šādu materiālu lietot, kopēt, izplatīt un atklāt trešajām pusēm neatkarīgi no mērķa. Turklāt, Panasonic ir tiesības atklāt jūsu identitāti jebkurai trešai personai, kas apgalvo, ka kāds no materiāliem, ko jūs publicējāt vai augšupielādējāt tīmekļa vietnē, pārkāpj viņas intelektuālā īpašuma tiesības vai viņas privātuma tiesība

(3) Panasonic nenes atbildību ne pret vienu trešo pusi par jebkādu materiālu saturu vai pareizību, ko jūs vai kāds cits lietotājs ir publicējis tīmekļa vietnē.

(4) Panasonic has the right to remove any material or posting you make on the Website if, in Panasonic's opinion, such material does not comply with the content standards set out in clause 5 (1) above.

6. Software and Tools provided on this Website

For any software and web application based tools available on this website and other websites controlled by Panasonic Marketing Europe GmbH which are linked by this website (together “Software”) the following shall apply in addition to these Terms unless otherwise stipulated by the respective terms provided with the Software.

Any Software on this Website is provided as is without any warranty obligation or guarantee. In particular without limiting the foregoing, Panasonic does not warrant an error-free or uninterrupted performance of any Software, and the Software shall not be deemed fit for any purpose.

Any result or whatsoever provided by the Software on this website shall be for information only. Panasonic does not take over any responsibility for the accuracy of any information, result or whatsoever processed or obtained through any Software provided on this website.

Panasonic reserves the right to change any content of this website and any Software at any time without prior notice. In particular without limiting the foregoing, Panasonic reserves the right to remove, change or otherwise make disposal of any Software on this Website.

Third Party Links

The offer on this Website contains links to external websites of third parties, on whose contents we have no influence nor any control. Therefore, we cannot assume any liability or warranty for these external contents.

The respective provider or operator of such third party website is always solely responsible for the content of the linked pages. Please note, a continuous review of the contents of the linked third party websites is not reasonable without indication to a violation of the law.

If we become aware of any infringements, we will remove such links immediately.

7. Suspension of access rights

If Panasonic has reason to believe that User does not comply with any of the provisions in these Terms and Conditions or is in breach of other legal provisions in connection with the Website, Panasonic may suspend the User's access to the Website. Panasonic will inform the User via Email about the Suspension and the reasons therefore.

8. Liability

(1) Tīmekļa vietnes saturs tiek piedāvāts par velti. Panasonic neuzņemas nekādu atbildību par savas rīcības radītiem zaudējumiem, ja vien tā nav bijusi tīša vai saistīta ar rupju nolaidību, vai radījusi fizisku kaitējumu.

(2) Mūsu tīmekļa vietnē parādītais materiāls tiek sniegts bez jebkādām garantijām, nosacījumiem vai apliecinājumiem par tā pareizību. Sakarā ar mūsu produkcijas pastāvīgu attīstību, informācija mūsu tīmekļa vietnē var saturēt tehniskas neprecizitātes vai tipogrāfiskas kļūdas. Informācija var tik mainīta vai atjaunināta bez iepriekšēja brīdinājuma. Panasonic var bez brīdinājuma jebkuru brīdi veikt arī uzlabojumus un/vai pārmaiņas šai informatīvajā materiālā aprakstītajos produktos un/vai programmās.

(3) Lai gan Panasonic cenšas nodrošināt, ka tīmekļa vietne parasti ir pieejama visu diennakti, Panasonic nav saucams pie atbildības, ja kādreiz jebkāda iemesla dēļ mūsu tīmekļa vietnei nevar piekļūt uz jebkādu laika periodu. Laiku pa laikam piekļuve mūsu tīmekļa vietnei var tikt īslaicīgi apturēta bez iepriekšēja brīdinājuma.

9. Termination

Abas puses var jebkuru brīdi bez iepriekšēja brīdinājuma rakstveidā izbeigt šo Līgumu.

10. Variation

Panasonic patur sev tiesības jebkuru brīdi pārskatīt šos lietošanas noteikumus, labojot šo tīmekļa lapu, pat neskatoties uz esošām līgumattiecībām. Panasonic ar e-vēstules palīdzību informēs lietotājus vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par šādu pārmaiņu īstenošanu.

Ja lietotājs neiebildīs šīm pārmaiņām 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tās saņemšanas, pārmaiņas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc šī 14 dienu iebilšanas perioda beigām. Ja lietotājs iebildīs pret pārmaiņām, līgums turpināsies saskaņā ar tā sākotnējiem nosacījumiem.

11. Jurisdiction

Hamburgas pilsētas tiesai Vācijā būs ekskluzīva tiesas kompetence par jebkuru prasību un strīdu, kas radies vai ir saistīts ar mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu.

12. Miscellaneous

Ja kāds no šī Līguma punktiem vai tā daļa zaudē spēku, pārējie punkti paliek spēkā, turpretī spēku zaudējušais punkts tiek aizstāts ar punktu, kas ņem vērā pušu savstarpējās vienošanās un pienācīgi ietver likumu prasības.

13. Inquiries about the Website

Please contact us at proclub@eu.panasonic.com to submit any questions or comments you may have regarding the Website.

Keep up to date


Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH All Rights Reserved